EtusivuKulttuurien ymmärtäminen avaa ovia
6.5.2019

Kulttuurien ymmärtäminen avaa ovia

Kansainvälisessä vähittäiskaupan maailmassa kulttuurien välinen vuorovaikutus ja kielitaito ovat välttämättömiä työvälineitä. Jotta SOK Vähittäiskaupan ketjuohjauksen asiantuntijat onnistuisivat työssään yhä paremmin, järjesti Jollas heille monikulttuurisesta vuorovaikutuksesta valmennuksen.

Kulttuurien ymmärtäminen on SOK Vähittäiskaupan ketjuohjauksen asiantuntijoiden työssä ensisijaisen tärkeää, sillä heistä moni neuvottelee ulkomaalaisten kumppanien kanssa päivittäin.

Viime keväänä alkaneen ja syksyllä jatkuvan valmennuksen tarkoituksena on parantaa osallistujien valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä, vahvistaa heidän yhteistyö- ja verkostoitumistaitojaan ja antaa välineitä oman toiminnan kehittämiseen.

– SOK:lla on strateginen tavoite lisätä suoria hankintoja Kaukoidästä ja muualta maailmasta, koska emme pärjää tämän päivän kilpailussa, jos meillä on hankintaketjussa liikaa välikäsiä. Ja jos me aiomme pärjätä maailmalla ja myydä omat ajatuksemme globaaleille toimijoille, meidän pitää ymmärtää miten ja miksi toiset ajattelevat ja toimivat. Näin yhteistyöstä saadaan kaikki hyödyt irti, Simolin sanoo.

Teorian kautta käytännön harjoituksiin

Valmennuksessa vähittäiskaupan ketjuohjauksen asiantuntijat saivat teoriaopetusta ja pääsivät viemään antia käytäntöön harjoitusten avulla.

Kouluttajiksi kevään valmennukseen Jollas kutsui kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen mestarit Richard Lewisin ja Michael Gatesin Richard Lewis Communicationista (RCL). Heidän koulutuksensa perustuu Lewisin 40-vuotisen uran aikana kehittämään ja muokkaamaan malliin, jossa eri kulttuurit luokitellaan kolmeen eri kulttuurityyppiin: lineaarisiin, multi-aktiviisiin tai reaktiivisiin.

Osallistujat perehtyivät muihin kulttuureihin ja vertasivat niitä omaan kulttuuri-identiteettiinsä, joka määriteltiin valmennuksen aikana. Kurssilaiset myös harjoittivat kykyään huomioida eri kulttuurien tyypillisiä piirteitä kuvitteellisissa neuvottelutilanteissa.

Valmennuksen tärkeintä antia olivat eväät siihen, miten toisen kulttuurin erityispiirteet tunnistamalla ja omaa käytöstä niihin mukauttamalla omassa työssä on mahdollista onnistua paremmin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Juha Ruosteenojaan, juha.ruosteenoja@sok.fi

Valmennus järjestettiin yhteistyössä Jollaksen ja RLC:n kanssa.

Lisätietoa antaa

Kulttuurien ymmärtäminen avaa ovia
Lisätietoja