EtusivuValmennuksetVuoropäällikkövalmennus

Vuoropäällikkövalmennus

 • Kohderyhmä: Vuoropäällikkövalmennus on suunnattu vuoroesimiehen tehtävissä juuri aloittaneille tai tehtävään siirtyville hotellin, kahvilan, ravintolan tai keittiön ammattilaisille.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Vuoropäällikkövalmennus on suunnattu vuoroesimiehen tehtävissä juuri aloittaneille tai tehtävään siirtyville hotellin, kahvilan, ravintolan tai keittiön ammattilaisille. Valmennus tukee osallistujan esimiespolun alkua ja antaa valmiuksia toimia vuoropäällikön roolissa. Osallistuakseen valmennukseen osallistuja tarvitsee tuekseen motivoituneen esimiehen/tutorin, joka mahdollistaa oppimisen työpaikalla. 

Tavoitteet ja hyödyt opiskelijalle? 

 • Opiskelija saa käsityksen siitä, mitä vuoropäällikön työ häneltä edellyttää sekä saavuttaa perusvalmiudet tehtävässä toimimiseen.

 • Opiskelija vahvistaa omaa osaamistaan ja henkilökohtaista kasvuaan.
 • Opiskelija parantaa mahdollisuuksia edetä urallaan esimiestehtäviin.
 • Mahdollisuus verkostoitua huipputyyppien kanssa ja saada uusia ajattelumalleja muilta.

Tavoitteet ja hyödyt liiketoiminnalle? 

 • Osaavia esimiehiä organisaatiolle: valmennuksessa vahvistetaan aloittavan esimiehen osaamista toimia vuoropäällikön roolissa.

 • Koko työyksikön kehittyminen: osaavan vuoropäällikön toiminta näkyy toimipaikassa parempana asiakaspalveluna, aktiivisempana myyntityönä ja koko työryhmän tehokkaampana toimintana.

Valmennuksen sisältö?

Valmennus koostuu:

 • Neljästä lähijaksosta: 4 x 2 pv eli 8 lähipäivästä

 • Työssäoppimisesta

 • Oppimistehtävistä

Lähijaksojen välillä opiskelija oppii työssään hankkien uusia taitoja omalla työpaikalla. Lisäksi opiskelijat tekevät soveltavia ja syventäviä oppimistehtäviä digitaalisia opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Suurin osa oppimisesta tapahtuu lähiopiskelupäivien ulkopuolella. Työelämässä oppiminen vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja halua oppia uutta sekä kehittää yksikön toimintaa. Työssäoppimisessa onkin tärkeää, että esimies/tuutori ja koko työyhteisö ovat opiskelijan tukena.

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Ilmoittautuminen: Workdayn Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole Workdayta käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
 • Lisätiedot: AOK-kohtaisia toteutuksia voi tiedustella valmentaja Marika Palsiolta (marika.palsio@sok.fi) Avoin vuoropäällikkövalmennus on osana MaRa-Akatemiaa.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
vuoropäällikö
VUPK

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Marika Palsio
valmentaja
050 5053 521
Lisätietoja