EtusivuValmennuksetOmavalvonta

Omavalvonta

  • Kohderyhmä: Valmennus on suunnattu kaikille päivittäistavara-, ravintola- ja ABC-liikennemyymäläkaupan työntekijöille.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Ruokavirasto (ent. Evira) julkaisee elintarvikeviranomaisten tarkastustietoja elintarvikehuoneistojen sisäänkäyntien yhteydessä sekä internetissä. Oiva-järjestelmän tarkoituksena on, että tarkastusraportissa tarkastuksen arvosanaa symboloiva hymiö olisi kuluttajien nähtävillä myymälän sisäänkäynnin läheisyydessä ovissa tai ikkunoissa. Verkkokoulutus ohjeistaa havainnollisesti yksiköiden työntekijät omavalvonnan periaatteisiin ja sen tärkeyteen.

 

Tavoitteet ja hyödyt

Millaisen kuvan haluat antaa myymäläsi omavalvonnasta asiakkaillesi? Asiakkailla on mahdollisuus huomioida ostopäätöksessään omavalvonnan laatu, kun elintarvikemyymälöiden ja ravintoloiden omavalvontaa koskevat tarkastustulokset muuttuivat julkisiksi.

Verkkokoulutus tarjoaa työntekijöille kokonaiskuvan omavalvonnasta ja sen merkityksestä toimipaikan liiketoiminnalle. Työntekijät ymmärtävät, miksi omavalvontaa harjoitetaan ja miten omavalvonnasta huolehditaan osana jokapäiväisiä työtehtäviä. Koulutuksen selkeä rakenne ja havainnolliset kuvat auttavat työntekijöitä sisäistämään omavalvonnan keskeiset periaatteet.

Sisältö

Myymälöille ja ravintoloille räätälöity verkkokoulutus perehdyttää työntekijät omavalvonnan perusteisiin ja oman työn kannalta tärkeimpiin tekemisiin. Työntekijät saavat perustiedot tuotteiden lämpötilan valvonnan periaatteista sekä vinkkejä omasta ja yksikön hygieniasta huolehtimiseen.

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
Verkkokoulutus

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Piia Pippuri
osaamisen kehittäjä, valmentaja, graafikko
010 768 2970
Lisätietoja