EtusivuValmennuksetMarket-Akatemia / mAjokortin myymäläperehdyttäjän valmennus

Market-Akatemia / mAjokortin myymäläperehdyttäjän valmennus

  • Kohderyhmä: Myymälän perehdyttäjät, joiden on tarkoitus toimia jatkossa mAjokortin hyllyväli-inssien vastaanottajina ja myymäläperehdyttäjinä.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

mAjokortin myymäläperehdyttäjää tarvitaan perehdyttämään, neuvomaan ja ohjaamaan työntekijää, jotta hän osaa myymälätyön kriittiset työtehtävät. Myymäläperehdyttäjän tulee myös itse osata myymälätyön kriittiset työtehtävät ja tuntea riittävällä tarkkuudella syy-seuraussuhteet, jotta hänellä on riittävä valmius todentaa työntekijän tarvittava osaaminen hyllyväli-insseissä ja arvioida työntekijän osaamista. Myymäläperehdyttäjän tulee myös tietää mAjokortin suorittamisen eri vaiheet pääpiirteittäin.   

 

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet: 

Tavoitteena on luoda valmiudet toimia mAjokortin myymäläperehdyttäjän roolissa ja näin varmistaa myymälätyön kriittisten työtehtävien osaamista ja tasalaatuisten hyllyväli-inssien järjestämistä työntekijöille. 

Teams-valmennuksessa kerrotaan ja harjoitellaan, miten myymäläperehdyttäjä opastaa, neuvoo ja perehdyttää työntekijöitä myymälän kriittisiin työtehtäviin huomioiden hyvän ergonomian ja turvallisen työskentelyn. Lisäksi valmennuksessa käydään läpi mAjokortti-kokonaisuuden rakennetta, tasalaatuisten hyllyväli-inssien järjestämistä sekä niihin liittyviä kriteereitä ja osaamisen todentamista. Lähetämme Teams-linkit valmennuksiin viimeistään 2 viikkoa ennen valmennusta osallistujalistojen pohjalta. 

HUOM! Lisää valmennuspäiviä on toistaiseksi kalenteroitu vasta eri alueosuuskauppojen omille ryhmille. Pyrimme kalenteroimaan tarvittavat avoimet ryhmät lähiaikoina ilmoitetun kiinnostuksen mukaisesti, kun ensimmäinen ryhmä näyttää täyttyvän. Olethan yhteydessä joni.hokkanen@sok.fi mikäli teiltä olisi tulossa suurempi ryhmä, katsomme lisäpäivät välittömästi tai mahdollisesti osuuskaupallenne omia valmennuspäiviä.  

 

Valmennusten ajankohdat: 

Ensimmäinen avoin ryhmä toteutetaan 24.3.2021 klo 9-15 Teams-valmennuksena. Myymäläperehdyttäjän valmennuksia järjestetään kuluvan vuoden aikana tarvittava määrä. Perustamme tarpeen mukaan lisää avoimia ryhmiä ja lisäksi osuuskaupoille voidaan myös järjestää omia valmennuspäiviä.  

 

HUOM! Alueosuuskauppakohtaiset valmennuspäivät löydät PeCun Oppiminen osiosta.

 

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Aika: 24.03.2021
  • Valmennusjaksot:
    24.3.2021 klo 9-15
  • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti viimeistään 1 kk ennen valmennuksen ajankohtaa. Myöhemmin tehdystä ilmoittautumisesta tieto myös marketakatemia@sok.fi, kiitos. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle..
  • Lisätiedot: Teams-valmennus. Ryhmäkoko 12-40 hlöä.
market
Market-Akatemia
marketakatemia

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Joni Hokkanen
valmentaja, ammatillinen opettaja
010 768 6003
Lisätietoja