EtusivuValmennuksetMarket-Akatemia / mAjokortin myymäläperehdyttäjän valmennus

Market-Akatemia / mAjokortin myymäläperehdyttäjän valmennus

  • Kohderyhmä: Myymälän perehdyttäjät, joiden on tarkoitus toimia jatkossa mAjokortin hyllyväli-inssien vastaanottajina ja myymäläperehdyttäjinä.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

mAjokortin myymäläperehdyttäjää tarvitaan perehdyttämään, neuvomaan ja ohjaamaan työntekijää, jotta hän osaa myymälätyön kriittiset työtehtävät. Myymäläperehdyttäjän tulee myös itse osata myymälätyön kriittiset työtehtävät ja tuntea riittävällä tarkkuudella syy-seuraussuhteet, jotta hänellä on riittävä valmius todentaa työntekijän tarvittava osaaminen hyllyväli-insseissä ja arvioida työntekijän osaamista. Myymäläperehdyttäjän tulee myös tietää mAjokortin suorittamisen eri vaiheet pääpiirteittäin.   

 

Valmennuksen tavoitteet: 

Tavoitteena on luoda valmiudet toimia mAjokortin myymäläperehdyttäjän roolissa ja näin varmistaa myymälätyön kriittisten työtehtävien osaamista ja tasalaatuisten hyllyväli-inssien järjestämistä työntekijöille. 

 

Valmennuksen sisältö:  

Teams-valmennuksessa kerrotaan ja harjoitellaan, miten myymäläperehdyttäjä opastaa, neuvoo ja perehdyttää työntekijöitä myymälän kriittisiin työtehtäviin huomioiden hyvän ergonomian ja turvallisen työskentelyn. Lisäksi valmennuksessa käydään läpi mAjokortti-kokonaisuuden rakennetta, tasalaatuisten hyllyväli-inssien järjestämistä sekä niihin liittyviä kriteereitä ja osaamisen todentamista.  

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Aika: 28.09.2021
  • Valmennusjaksot:
    28.9.2021, klo 9-15, Teams
    Tarvittaessa perustamme lisää ryhmiä, myös osuuskauppakohtaisesti ryhmäkoon täyttyessä.
  • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti viimeistään 1 kk ennen valmennuksen ajankohtaa. Myöhemmin tehdystä ilmoittautumisesta tieto myös marketakatemia@sok.fi, kiitos. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle tai marketakatemia@sok.fi.
  • Lisätiedot: Teams-valmennus. Ryhmäkoko 12-40 hlöä.
market
Market-Akatemia
marketakatemia

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Joni Hokkanen
valmentaja, projektipäällikkö
010 768 6003
Lisätietoja