EtusivuValmennuksetMajoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

  • Kohderyhmä: Tulosvastuullisille tai siihen rooliin siirtymässä oleville ravintoloiden, keittiöiden, kahviloiden, hotellien ja kerroshoidon esihenkilöille, joilla on jo useamman vuoden työkokemus matkailu- ja ravitsemisalalta. Valmennus antaa hyvät valmiudet sekä uralla etenemiseen että jatko-opintoihin matkailu- ja ravitsemisalalla.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Tutkinto on suunnattu tulosvastuullisille tai siihen rooliin siirtymässä oleville ravintoloiden, keittiöiden, kahviloiden, hotellien ja kerroshoidon esihenkilöille, joilla on jo useamman vuoden työkokemus matkailu- ja ravitsemisalalta. Valmennus antaa hyvät valmiudet sekä uralla etenemiseen että jatko-opintoihin matkailu- ja ravitsemisalalla. Tutkinto soveltuu esimerkiksi ravintola-, hotelli- ja keittiöpäälliköille sekä kokeneille vuorovastaaville ja -päälliköille.

Lähioppiminen, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto on käytännönläheinen, mutta sisältää myös kirjallisia ja suullisia tehtäviä, joten opiskelijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

 

Tavoitteet ja hyödyt

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esihenkilönä, vuoroesihenkilönä tai yksikön päällikkönä.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

  • suunnitella, organisoida, ohjata, valvoa ja kehittää päivittäistä toimintaa erilaisten majoitus- ja ravitsemisalan yritysten ja organisaatioiden tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti
  • suunnitella, organisoida ja johtaa päivittäisiä tuotanto- ja asiakaspalveluprosesseja asiakaslähtöisesti pyrkien parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen
  • opastaa, ohjata ja valvoa henkilöstöään muuttuvissa tilanteissa asiakas-, henkilöstö-, työ- ja tuoteturvallisuuden huomioiden
  • johtaa omalla esimerkillään ja ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen esimiestyössä
  • toimia palveluhenkisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaation sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista huolehtien
  • hoitaa asiakas-, sidosryhmä- ja verkostosuhteita

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi työskennellä vaativissa esihenkilön työtehtävissä erilaisissa majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, kuten hotelleissa, ravintoloissa, kahviloissa, pikaruokaravintoloissa ja liikennemyymälöiden ravintoloissa.

 

Sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta (yht. 150 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (30 osp):

  • Päivittäisten toimintojen ohjaaminen (50 osp, pakollinen), esimiehenä toimiminen (60 osp, pakollinen) ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen (40 osp, pakollinen)
  • Valinnaisiin tutkinnon osiin pääset tutustumaan ePerusteet (opintopolku.fi)

Esimerkiksi: Päivittäisten toimintojen ohjaaminen (50 osp, pakollinen) + esimiehenä toimiminen (60 osp, pakollinen) + asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen (40 osp, pakollinen) + kehittämisprojektin toteuttaminen (30 osp) = 180 osp.

 

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma eli HOKS suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Jollas instituutin vastuuvalmentajan kanssa. Ennen koulutuksen alkamista opiskelijan kanssa suunnitellaan HOKS, jossa mm. määritellään kehittymistarpeet sekä se, millaisilla työtehtävillä osaaminen näytetään käytännössä. Jollaksen vastuuvalmentaja ohjaa ja tukee opiskelijaa koko koulutusprosessin ajan. Toimipaikalla oppimisesta vastaa nimetty työpaikkaohjaaja.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota tarvittaessa täydennetään oppilaitoksen järjestämillä lähijaksoilla tai virtuaaliopiskelulla. Opiskelija tarvitsee oppisopimustyöpaikan (vähint. 25 h / vko), jotta voi hakeutua opiskelemaan oppisopimuksella.

Koulutukseen sisältyy 8-10 valmennuspäivää. Tarkemman, valintoihinsa perustuvan aikataulun, opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan tutkintoportaalissa, tämän linkin kautta.

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Ilmoittautuminen: Tutkintoon haetaan portaalin kautta: https://koulutukset.sopimuspro.fi/sok
ammattitutkinto
erikoisammattitutkinto
esimiestyö
mapf
mara
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Niko Vastamäki
valmentaja
010 768 2921
Lisätietoja