EtusivuValmennuksetLiiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala (esihenkilöt)

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala (esihenkilöt)

  • Kohderyhmä: Tutkinto on suunnattu kaupan alan esihenkilöille, joilla on kokemusta esihenkilötehtävistä tai muista vastuullisista tehtävistä. Tutkinto antaa hyvät valmiudet uralla etenemiseen yksiköstä toiseen, ja se soveltuu esimerkiksi myymäläpäälliköille.
  • Kesto: Tutkintoon sisältyvien valmennuspäivien määrä riippuu esimerkiksi opiskelijan jo hankkimasta osaamisesta työelämässä. Tarkemman, valintoihinsa perustuvan aikataulun opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto kaupan alan esihenkilöille

Kaipaatko osaamista myymälän henkilöstön ja talouden johtamisessa? Haluatko kehittyä kaupan esihenkilönä ja parantaa valmiuksiasi tarttua entistä vastuullisempiin tehtäviin? Jos vastasit kyllä, niin jatka eteenpäin.

Koulutus antaa työkaluja niin myymälän johtamiseen kuin arjen esihenkilötyöhön ja se on suunnattu kaupan alan esihenkilöille, joilla on kokemusta esihenkilötehtävistä tai muista vastuullisista tehtävistä. Tutkinto antaa hyvät valmiudet uralla etenemiseen yksiköstä toiseen, ja se soveltuu esimerkiksi myymäläpäälliköille.

Lähioppiminen, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto on käytännönläheinen, mutta sisältää myös kirjallisia ja suullisia tehtäviä, joten opiskelijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Tavoitteet ja hyödyt

Tutkinnon suorittaneella on osaamista toimia vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä. Hänellä on hyvää liiketoimintaosaamista ja hän verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä tehtävissä tarvittavaa kielitaitoa. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän seuraa liiketoiminnan kehittymistä ja kehittää vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja sekä omaa osaamistaan. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi työskennellä erilaisissa vaativissa liiketoiminnan tehtävissä kaupan alalla, kuten esihenkilö- tai asiantuntijatehtävissä.

Sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Kaupan osaamisalassa pakollinen tutkinnon osa on vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60osp) sekä sen lisäksi valitaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

  • Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta (60 osp) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osp / tutkinnon osa).
  • Valinnaisiin tutkinnon osiin pääset tutustumaan  ePerusteista.

Esimerkiksi: Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp, pakollinen) + Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus (60 osp, valinnainen) + Ryhmän esimiehenä toimiminen (60 osp, valinnainen) = 180 osp.

Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaiselle opiskelijalle erikseen. Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma eli HOKS suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Jollas Instituutin vastuuvalmentajan kanssa ennen koulutuksen alkamista. Tutkinnon suorittaminen räätälöidään siis oman osaamisesi ja tavoitteidesi mukaan. Rakennat yhdessä vastuuvalmentajan kanssa yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja tutkintopolun ja suoritat tutkinnon osoittamalla osaamisen omissa työtehtävissä omalla työpaikalla. Jollaksen vastuuvalmentaja ohjaa ja tukee opiskelijaa koko koulutusprosessin ajan. Toimipaikalla oppimisesta vastaa nimetty työpaikkaohjaaja.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota tarvittaessa täydennetään oppilaitoksen järjestämillä lähijaksoilla tai virtuaaliopiskelulla. Opiskelija tarvitsee oppisopimustyöpaikan (vähint. 25 h / vko), jotta voi hakeutua opiskelemaan oppisopimuksella.

Lähioppiminen, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto on käytännönläheinen, mutta sisältää myös kirjallisia ja suullisia tehtäviä, joten opiskelijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Tutkintoon sisältyy 7-10 valmennuspäivää.

Tarkemman, valintoihinsa perustuvan aikataulun, opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus ja lähipäivät ovat toistaiseksi maksuttomia oppisopimuksella opiskelevalle opiskelijalle. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Jollas Instituutti vastaa opiskelijavalinnoista.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan tutkintoportaalissa, tämän linkin kautta.

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Ilmoittautuminen: Tutkintoon haetaan portaalin kautta: https://koulutukset.sopimuspro.fi/sok
ammattitutkinto
erikoisammattitutkinto
KEAT
liiketoiminta
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Mira Laaksonen
valmentaja
010 768 2964
Lisätietoja