EtusivuValmennuksetLiiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala (asiantuntijat)

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala (asiantuntijat)

 • Kohderyhmä: Tutkinto on suunnattu  kaupan alan asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille, kuten tuoteryhmävastaaville tai vastuumyyjille, joilla on vahva halu kehittää itseään kaupan alan ammattilaiseksi.
 • Kesto: Tutkintoon sisältyvien valmennuspäivien määrä riippuu esimerkiksi opiskelijan jo hankkimasta osaamisesta työelämässä. Tarkemman, valintoihinsa perustuvan aikataulun opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Tutkinto antaa työkaluja niin vastuualueen liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen kuin juuri sinun työsi kannalta keskeisiin arjen kehittämiskohteisiin. Sinun osaamisesi voi parantaa organisaatiosi tuloksentekokykyä!

Tavoitteet ja hyödyt

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi työskennellä erilaisissa vaativissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä kaupan alalla sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä esimerkiksi Ruokatorilla. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Riippuen opiskelijan henkilökohtaisista valinnoista tutkinnon suorittaneelle voi kertyä mm. osaamista:

 • suunnitella ja toteuttaa oman vastuualueen liiketoimintaa ja tuoteryhmäänsä kannattavasti, laadukkaasti ja liiketoimintalähtöisesti
 • vastata asiakaspalvelusta ja asiakastarpeiden kehittymisestä
 • suunnitella yksikön myyntiä ja valikoimia
 • kehittää tuote- ja palveluvalikoimia
 • toteuttaa myyntiä yhdessä henkilöstön kanssa
 • kehittää yksikön myyntiä ja asiakaskokemusta
 • suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojekti ja raportoida sekä arvioida projektin tulokset

Valmennukseen osallistuvan työntekijän kehittyminen hyödyttää koko työyhteisöä, kun hän tuo oppimiaan uusia asioita ja omia oivalluksiaan käytäntöön. Valmennettavalla on valmiudet tunnistaa toimintaympäristön muutostarpeet, kehittää toimintoja ja perehdyttää henkilöstöä muutoksessa. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä entistä laadukkaammin ja tuloksellisemmin kaupan ammattilaisena.

Sisältö ja tutkinnon suorittaminen

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Kaupan osaamisalassa pakollinen tutkinnon osa on vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60osp) sekä sen lisäksi valitaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

 • Tutkinnon laajuus on 180 osp. Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta (60 osp) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osp / tutkinnon osa).
 • Valinnaisiin tutkinnon osiin pääset tutustumaan  ePerusteista.

Esimerkiksi: Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60 osp, pakollinen) + Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus (60 osp, valinnainen) + Tuoteryhmän asiantuntija toimiminen (60 osp, valinnainen) = 180 osp.

Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaiselle opiskelijalle erikseen. Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma eli HOKS suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Jollas Instituutin vastuuvalmentajan kanssa ennen koulutuksen alkamista. Tutkinnon suorittaminen räätälöidään siis oman osaamisesi ja tavoitteidesi mukaan. Rakennat yhdessä vastuuvalmentajan kanssa yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja tutkintopolun ja suoritat tutkinnon osoittamalla osaamisen omissa työtehtävissä omalla työpaikalla. Jollaksen vastuuvalmentaja ohjaa ja tukee opiskelijaa koko koulutusprosessin ajan. Toimipaikalla oppimisesta vastaa nimetty työpaikkaohjaaja.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota tarvittaessa täydennetään oppilaitoksen järjestämillä lähijaksoilla tai virtuaaliopiskelulla. Opiskelija tarvitsee oppisopimustyöpaikan (vähint. 25 h / vko), jotta voi hakeutua opiskelemaan oppisopimuksella.

Lähioppiminen, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto on käytännönläheinen, mutta sisältää myös kirjallisia ja suullisia tehtäviä, joten opiskelijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Tutkintoon sisältyy 7-10 valmennuspäivää.

Tarkemman, valintoihinsa perustuvan aikataulun, opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan tutkintoportaalissa, tämän linkin kautta.

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Ilmoittautuminen: Tutkintoon haetaan portaalin kautta: https://koulutukset.sopimuspro.fi/sok
ammattitutkinto
erikoisammattitutkinto
reat
ruokamestari
ruokatori
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Mira Laaksonen
valmentaja
010 768 2964
Lisätietoja