EtusivuValmennuksetLiiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

  • Kohderyhmä: Tutkinto on suunnattu käytännön myynti- ja asiakaspalvelutyössä toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää ammattitaitoaan suoriutuakseen alaan liittyvistä vastuullisista työtehtävistä.
  • Kesto: Tutkintoon sisältyvien valmennuspäivien määrä riippuu esimerkiksi opiskelijan jo hankkimasta osaamisesta työelämässä. Tarkemman, valintoihinsa perustuvan aikataulun opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Tutkinto on suunnattu käytännön myynti- ja asiakaspalvelutyössä toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää ammattitaitoaan suoriutuakseen alaan liittyvistä vastuullisista työtehtävistä. Tutkinto soveltuu esimerkiksi myyjille, vastuumyyjille ja tuoteryhmävastaaville.

Lähioppiminen, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto on käytännönläheinen, mutta sisältää myös kirjallisia ja suullisia tehtäviä, joten opiskelijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

 

Tavoitteet ja hyödyt

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Tutkinnon suorittaminen mahdollistaa esimerkiksi päivittäistavarakaupan tehtävissä toimimisen. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista esimerkiksi myynnistä, kuten myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelusta tai tuoteryhmätyöskentelystä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä käytännön työtehtävissä.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa:

  • toimia liiketoiminnan tehtävissä
  • toimia asiakaspalvelutilanteissa
  • toimia työyhteisön jäsenenä
  • kehittää työtään ja omaa osaamistaan.

 

Tutkinnon aikana opiskelija tulee kehittymään liiketoimintaosaamisessa, viestinnässä ja kannattavuuden seurannassa. Lisäksi opiskelija verkostoituu ammatillisesti (opiskelukaverit, asiantuntijat) ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja osaa toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Opiskelija saavuttaa myös valmiudet vastuullisiin asiantuntijatehtäviin ja voi jatkaa opiskeluaan esimerkiksi lähiesimiestyön ammattitutkinnossa.

 

Sisältö

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta (30 osp) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osp / tutkinnon osa):

  • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp, pakollinen)
  • Valinnaisiin tutkinnon osiin pääset tutustumaan ePerusteet (opintopolku.fi)

Esimerkiksi: Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp) + tuoteryhmätyöskentely (60 osp) + myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteutus (60 osp) = 150 osp.

 

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma eli HOKS suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Jollas instituutin vastuuvalmentajan kanssa. Ennen koulutuksen alkamista opiskelijan kanssa suunnitellaan HOKS, jossa mm. määritellään kehittymistarpeet sekä se, millaisilla työtehtävillä osaaminen näytetään käytännössä. Jollaksen vastuuvalmentaja ohjaa ja tukee opiskelijaa koko koulutusprosessin ajan. Toimipaikalla oppimisesta vastaa nimetty työpaikkaohjaaja.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota tarvittaessa täydennetään oppilaitoksen järjestämillä lähijaksoilla tai virtuaaliopiskelulla. Opiskelija tarvitsee oppisopimustyöpaikan (vähint. 25 h / vko), jotta voi hakeutua opiskelemaan oppisopimuksella.

Koulutukseen sisältyy 7-10 valmennuspäivää. Tarkemman, valintoihisi perustuvan aikataulun, opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.

 

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan tutkintoportaalissa, tämän linkin kautta.

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Ilmoittautuminen: Tutkintoon haetaan portaalin kautta: https://koulutukset.sopimuspro.fi/sok
ammattitutkinto
liiketoiminnanammattitutkinto
liiketoiminta
myla
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Virva Holmala
valmentaja
050 40 85002
Lisätietoja