EtusivuValmennuksetLiiketoiminnan ammattitutkinto, finanssiala

Liiketoiminnan ammattitutkinto, finanssiala

 • Kohderyhmä: Tutkinto on suunnattu finanssialan töissä toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää ammattitaitoaan suoriutuakseen alaan liittyvistä vastuullisista työtehtävistä. Tutkinto soveltuu esimerkiksi erilaisissa pankin asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville henkilöille.
 • Kesto: 5 x 2 päivää
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Finanssipalveluiden osaamisalan liiketoiminnan ammattitutkinto on työssä käyville aikuisille suunnattu näyttötutkinto. Tutkinto lisää ja vahvistaa työntekijöiden olemassa olevaa osaamista myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Tutkinto avaa ovet myös jatko-opintoihin sekä luo hyvät perusteet työskentelyyn erilaisissa tehtävissä finanssialalla. Tutkinto suoritetaan oppisopimuksena. 

Finanssipalveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista esimerkiksi maksamisen palveluihin, säästämiseen ja sijoittamiseen vaikuttavista tekijöistä, rahoitukseen liittyvistä vakuuksista – unohtamatta myynti- ja asiakaspalveluosaamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä käytännön työtehtävissä.

Tavoitteet ja hyödyt opiskelijalle

Tutkinnon suorittamisen jälkeen

 • Myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä tarvittava osaamisesi vahvistuu.
 • Opit ymmärtämään toimintaan vaikuttavia ulkopuolisia tekijöitä ja koulutus antaa sinulle valmiuksia itsenäisempään ja asiantuntevampaan työskentelyyn.
 • Saat hyvät valmiudet toimia finanssialan eri tehtävissä sekä kehittää omaa ammattitaitoasi.
 • Saat yleisen hakukelpoisuuden jatko-opintoihin.

 

Tavoitteet ja hyödyt liiketoiminnalle

Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija:

 • Omaa tarpeelliset tiedot ja taidot toteuttaakseen luotettavaa, vuorovaikutteista asiakaspalvelua
 • Omaa valmiudet/innostuksen seurata alaan liittyvää uutisointia eri medioista
 • Pystyy keskustelemaan asiakkaan kanssa alaan liittyvistä ajankohtaisista asioista
 • Pystyy omaksumaan/ymmärtämään helpommin alan sääntelyä ja sen mukanaan tuomia toimintamalleja.
Valmennuksen sisältö

Koulutuksessa kartoitetaan finanssialan toimintaa. Opetussuunnitelma perustuu tutkinnon perusteissa määriteltyihin osaamistavoitteisiin.

 • Koulutuksen aikana syvennytään mm. suomalaiseen pankkitoimintaan ja tuloksen muodostumiseen, asiakkuuksien hoitamiseen sekä säästämisen ja sijoittamisen kokonaisuuteen.
 • Tutustut syvällisesti mm. pankkitoimintaa sitoviin lakeihin, ohjeisiin ja säädöksiin.
Tutkinnon rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta (30 osp) ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp / tutkinnon osa):

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp, pakollinen)
 • Pankkiasioinnin palvelut (40 osp)
 • Rahoituspalvelut (40 osp)
 • Säästämisen ja sijoittamisen palvelut (40 osp)

Sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan jo hankkimasi osaaminen ja ammattitaito.

Koulutuksen kustannukset
Koulutus ja lähipäivät ovat toistaiseksi maksuttomia oppisopimuksella opiskelevalle opiskelijalle. Opiskelijan toimipaikka vastaa yrityksen käytäntöjen ja sopimusten mukaisesti muista mahdollisista koulutusajan kuluista, kuten opiskelijan matka-, majoitus-, kokous- ja ruokailukustannuksista. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Hakeutuminen

Tutkintoon haetaan portaalin kautta. Huomioithan, että koulutukseen voi hakeutua ainoastaan, mikäli oppisopimuksen ehdot täyttyvät ja kyseisen koulutuksen on yhdessä arvioitu soveltuvan työntekijän ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Muistathan keskustella esihenkilösi kanssa ennen tutkintoon hakeutumista.

Jollas Instituutti vastaa opiskelijavalinnoista, ja hakuajan päätyttyä otamme yhteyttä koulutukseen hakeneisiin.

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Ilmoittautuminen: Tutkintoon haetaan portaalin kautta.
ammattitutkinto
filat
finanssiala
liiketoiminnanammattitutkinto
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Jari Ahtiainen
projektipäällikkö
010 768 2934
Lisätietoja