EtusivuValmennuksetLähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

  • Kohderyhmä: Tutkinto on suunnattu aloitteleville esihenkilöille, esihenkilötyöhön siirtyville sekä vuoroesihenkilöille, jotka toimivat lähiesihenkilöinä vastaten operatiivisesta toiminnasta, ilman tulosvastuuta. Tutkinto soveltuu esimerkiksi vuoropäälliköille, vuoromestareille, palvelupäälliköille, saatavuusvastaaville, kassavastaaville ja apulaismyymäläpäälliköille.
  • Kesto: Tutkintoon sisältyvien valmennuspäivien määrä riippuu esimerkiksi opiskelijan jo hankkimasta osaamisesta työelämässä. Tarkemman, valintoihinsa perustuvan aikataulun opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Tutkinto on suunnattu aloitteleville esihenkilöille, esihenkilötyöhön siirtyville sekä vuoroesihenkilöille, jotka toimivat lähiesihenkilöinä vastaten operatiivisesta toiminnasta, ilman tulosvastuuta. Valmennus antaa hyvät valmiudet sekä uralla etenemiseen että jatko-opintoihin esihenkilötehtäviin siirtyville, lähiesihenkilöinä toimiville sekä työryhmän tai tiimin vetäjille. Tutkinto soveltuu esimerkiksi vuoropäälliköille, vuoromestareille, palvelupäälliköille, saatavuusvastaaville, kassavastaaville ja apulaismyymäläpäälliköille.

Lähioppiminen, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto on käytännönläheinen, mutta sisältää myös kirjallisia ja suullisia tehtäviä, joten opiskelijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Tavoitteet ja hyödyt

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esihenkilötyöstä sekä erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi ja toiminnan kannattavuuden parantamiseksi.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi työskennellä päivittäisjohtamisen tehtävissä, erilaisissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä.

Sisältö

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta (70 osp) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp / tutkinnon osa):

  • Lähiesimiehenä toimiminen (70 osp, pakollinen)
  • Valinnaisiin tutkinnon osiin pääset tutustumaan  ePerusteista.

Esimerkiksi: Lähiesimiehenä toimiminen (70 osp) + asiakassuhteiden hoito (40 osp) + toiminnan kannattavuus (40 osp) = 150 osaamispistettä.

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma eli HOKS suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Jollas Instituutin vastuuvalmentajan kanssa. Ennen koulutuksen alkamista opiskelijan kanssa suunnitellaan HOKS, jossa mm. määritellään kehittymistarpeet sekä se, millaisilla työtehtävillä osaaminen näytetään käytännössä. Jollaksen vastuuvalmentaja ohjaa ja tukee opiskelijaa koko koulutusprosessin ajan. Toimipaikalla oppimisesta vastaa nimetty työpaikkaohjaaja.

Koulutukseen sisältyy 7-10 valmennuspäivää riippuen opiskelijan jo hankkimasta osaamisesta työelämässä. Tarkemman, valintoihisi perustuvan aikataulun opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota tarvittaessa täydennetään oppilaitoksen järjestämillä lähijaksoilla tai virtuaaliopiskelulla. Opiskelija tarvitsee oppisopimustyöpaikan (vähint. 25 h / vko), jotta voi hakeutua opiskelemaan oppisopimuksella.

Koulutukseen sisältyy 7-10 valmennuspäivää. Tarkemman, valintoihinsa perustuvan aikataulun, opiskelija saa omalta HOKS-ohjaajaltaan.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus ja lähipäivät ovat toistaiseksi maksuttomia oppisopimuksella opiskelevalle opiskelijalle. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Jollas Instituutti vastaa opiskelijavalinnoista.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan tutkintoportaalissa, tämän linkin kautta.

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Ilmoittautuminen: Tutkintoon haetaan portaalin kautta: https://koulutukset.sopimuspro.fi/sok
ammattitutkinto
lähi
lähiesimiestyö
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Pirjo Peltomaa
valmentaja, ammatillinen opettaja
010 76 82968
Lisätietoja