EtusivuValmennuksetLähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

 • Kohderyhmä: Lähiesimiestyön ammattitutkinto on suunnattu esimiestehtäviin siirtyville, lähiesimiehenä toimiville sekä työryhmän tai tiimin vetäjille. Voidakseen suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinnon henkilön tulee toimia esimiehenä tai työskennellä tehtävissä, joissa hän ohjaa ja suunnittelee työryhmän tai tiimin työtä.
 • Kesto: Valmennus koostuu viidestä kaksipäiväisestä lähijaksosta, arviointikokouksesta, työelämässä oppimisesta sekä soveltavista ja syventävistä oppimistehtävistä.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on halua vahvistaa esimiestyössä tarvittavia taitoja. Lähiesimiestyön ammattitutkinto vahvistaa osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä kehittää työryhmän toimintaa. Tutkinto suoritetaan oppisopimuksena.

 

Tavoitteet ja hyödyt opiskelijalle

Suoritat Lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi. Valmennuksen aikana ja sen käytyäsi:

 • Paneudut yrityksen strategiaan ja keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen arjen työssäsi.
 • Syvennät omaa itsetuntemustasi ja ymmärrys omasta johtamistavastasi lisääntyy, tämän pohjalta pystyt kehittämään omaa toimintaasi lähiesimiehenä.
 • Parannat mahdollisuuksiasi edetä urallasi ja kasvatat valmiuksiasi siirtyä tulevaisuudessa tulosvastuulliseksi esimieheksi.
 • Saat valmiuksia itsenäisempään ja tuloksellisempaan työhön sekä varmuutta omaan työskentelyysi.
 • Opit tunnistamaan esimiestyön kokonaisuuteen kuuluvat asiat ja saat työkaluja suorituksen johtamiseen.

 

Tavoitteet ja hyödyt liiketoiminnalle

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti lähiesimiehenä toimivan henkilön esimiestyöhön liittyvää osaamista sekä kasvattaa häntä kohti tulosvastuullisen esimiehen toimenkuvaa. Lähiesimies vastaa yksikkönsä operatiivisesta toiminnasta, ja keskeistä onkin hänen kykynsä kehittää työryhmän työskentelyä, luoda myynnillistä ja tuloksellista ajattelumallia yksikössä sekä motivoida jokaista yltämään parhaimpaansa.

 

Valmennuksen sisältö

Valmennuksen kokonaisuus sisältää:

 • 5 lähijaksoa (5 x 2 pv eli yhteensä 10 lähipäivää)
 • Työelämässä oppimista
 • Soveltavia ja syventäviä oppimistehtäviä lähijaksojen välillä.

Lähijaksojen välillä opiskelija oppii työssään hankkien uusia taitoja omalla työpaikalla. Lisäksi opiskelijat tekevät soveltavia ja syventäviä oppimistehtäviä digitaalisia opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan hakeutumisen jälkeen ja siinä otetaan huomioon osallistujan aiempi osaaminen sekä henkilökohtaiset kehittymistavoitteet.

Suurin osa oppimisesta tapahtuu lähiopiskelupäivien ulkopuolella. Työelämässä oppiminen vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja halua oppia uutta sekä kehittää yksikön toimintaa. Työssä oppimisessa onkin tärkeää, että työpaikkaohjaaja, esimies ja koko työyhteisö ovat opiskelijan tukena.

 

Tutkinnon osat

Pakollinen tutkinnon osa:

1. Lähiesimiehenä toimiminen 70 osp *)

Valinnaiset tutkinnon osat, näistä valitaan kaksi:

2. Asiakassuhteiden hoito 40 osp (suositeltava)

3. Toiminnan kannattavuus 40 osp (suositeltava)

4. Henkilöstötyö 40 osp

5. Kehittämissuunnitelma 40 osp

*) Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä. Lähiesimiestyön ammattitutkintoon sisältyy 150 osaamispistettä. Tarkemmat kuvaukset tutkinnosta ja tutkinnon osista löydät ePerusteet-verkkosivustolta.

 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena

Oppisopimuskoulutus on työelämäpainotteinen ja ketterä tapa hankkia tutkinto. Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota tarvittaessa täydennetään oppilaitoksen järjestämillä lähijaksoilla tai virtuaaliympäristössä tapahtuvalla opiskelulla. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa tehtävään nimetty työpaikkaohjaaja. Oppisopimus edellyttää työsopimusta ja työtunteja pitää olla vähintään 25h/viikko.

 

Edellytykset oppisopimukselle

Oppisopimusrahoituksen saaminen edellyttää:

 • Opiskelijan työaika vähintään 25 t/vko.

 • Esimies/työpaikkaohjaaja osallistuu orientaatiopäivään tutustuakseen tutkinnon ja opintojen kulkuun sekä omaan rooliinsa työpaikkaohjaajana.

 • Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimista yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa ennen opiskelun alkamista.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus ja lähipäivät ovat toistaiseksi maksuttomia oppisopimuksella opiskelevalle opiskelijalle. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Valmennusjaksot:
  LÄHI27 (Klaus Välimäki):
  1. jakso 20.-21.10.2020
  2. jakso 1.-2.12.2020
  3. jakso 2.-3.2.2021 Tampere
  4. jakso 24.-25.3.2021 Helsinki
  5. jakso 4.-5.5.2021 Tampere
  LÄHI28 (Marika Aalto):
  1. jakso 27.-28.10.2020
  2. jakso 10.-11.12.2020
  3. jakso 19.-20.01.2021
  4. jakso 16.-17.03.2021
  5. jakso 20.-21.04.2021
  LÄHI30 (Pirjo Peltomaa):
  1. jakso 10.-11.11.2020
  2. jakso 12.-13.01.2021
  3. jakso 16.-17.02.2021
  4. jakso 21.-22.04.2021
  5. jakso 01.-02.06.2021
 • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
 • Lisätiedot: LÄHI30 sijainti: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki
ammattitutkinto
lähi
lähiesimiestyö
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Pirjo Peltomaa
valmentaja, ammatillinen opettaja
010 76 82968
Lisätietoja

Marika Aalto
valmentaja, ammatillinen opettaja
010 768 0152
Lisätietoja

Klaus Välimäki
valmentaja
010 768 2967
Lisätietoja