EtusivuValmennuksetHallinnon jatkovalmennus

Hallinnon jatkovalmennus

 • Kohderyhmä: Osuuskauppojen hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenille, jotka ovat suorittaneet hallinnon perusvalmennuksen tai joilla on jo muutaman vuoden kokemus osuuskaupan hallintotyöstä.
 • Kesto: 5 päivää.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Valmennus syventää valmiuksia osallistua osuuskaupan strategiseen päätöksentekoon ja antaa työkaluja oman osuuskaupan korkeatasoiseen hallintotyöhön. Valmennus on räätälöity siten, että se käsittelee aina ajanokohtaisia aiheita ja huomioi S-ryhmän erityistarpeet.  

 

Valmennuksen tavoitteet ja hyödyt

 

”Hallintohenkilöiden perustehtävänä on toimia asiakasomistajien edustajana osuuskaupan toimielimissä. Tässä työssä hallintohenkilöiden on tärkeää tuntea S-ryhmän kokonaisuus, toimintaperiaatteet ja päämäärät.”
– Osuuskaupan hyvä hallintotapa: Hallinnon käsikirja, 2011

 

 • Valmennus syventää valmiuksiasi osallistua osuuskaupan strategiseen päätöksentekoon.
 • Valmennus lisää ymmärrystäsi osuustoiminnasta ja opintomatkalla syvennytään kansainväliseen osuustoimintaan.
 • Valmennus antaa työkaluja oman osuuskauppasi hallintotyöhön syventämällä osaamistasi vaihtuvista ajankohtaisista aiheista
 • Valmennus tarkentaa käsitystäsi osuustoiminnasta, eri osuuskauppojen hallinnon työstä ja S-ryhmän vahvuuksista.

 

Tavoitteena on varmistaa läpinäkyvä ja korkeatasoinen hallintotapa, mikä turvaa asiakasomistajien oikeudet ja lisää entisestään toiminnan avoimuutta. Lisäksi ymmärrystä osuuskunnasta yritysmuotona laajennetaan ulkomaan opintomatkalla.

 

Valmennuksen sisältö

Valmennuksen sisältöä räätälöidään ajankohtaisten teemojen mukaan. Valmennuksessa käydään läpi muun muassa seuraavia osa-alueita:

 • S-ryhmän strategia; syventävä osuus
 • Osuustoiminnan kaksoisluonne ja kansainvälinen osuustoiminta (opintomatka 3 vrk.)

Vaihtuvia aiheita esim.

 • Vastuullisuus
 • Epäsuorat hankinnat
 • SOK Liiketoiminta Oy
 • Hallinnon roolin kirkastaminen

 

Valmennus pyritään toteuttamaan lähivalmennuksena, mutta tilanteen vaatiessa se voidaan toteuttaa myös etänä.

 

Valmennuksesta sanottua

"On hienoa kuulla ajankohtaisia aiheita ja vaihtaa mielipiteitä muiden hallintohenkilöiden kanssa. Erittäin onnistunut valmennus!"
"Luennoitsijat saivat hyvin avattua asiakokonaisuuksia, jotka olivat jääneet minulle kovin etäisiksi. He saivat myös herätettyä niihin uudenlaisen kiinnostuksen. Osaamiseni syveni, sillä valmennus auttoi oivaltamaan käsiteltyjen asioiden merkityksen oman osuuskaupan käytännön toimintaan. Sekä luennot että käydyt keskustelut antoivat hyvää perspektiiviä pohtia oman osuuskaupan käytäntöjä myös kriittisesti."
"Valmennuksessa oli hyvä, avoin, rehellinen, kriittinen ja rakentava työskentely- ja keskusteluilmapiiri. Valmentajat olivat erinomaisia ja ohjelma tehokas."

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Aika: 08.02.2023
 • Valmennusjaksot:
  Kevät 2023
  1. jakso: 8.-9.2.2023
  2. jakso: 20.-22.3.2023
  Syksy 2023
  1. jakso: 13.-14.9.2023
  2. jakso: 10.-12.10.2023
 • Ilmoittautuminen: Ole yhteydessä oman osuuskauppasi yhteyshenkilöön.
Hallinnon valmennukset
hallinnonvalmennus

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Jari Ahtiainen
projektipäällikkö
010 768 2934
Lisätietoja