EtusivuTutkintokoulutuksetPeruutus- ja poissaolosäännöt
Koulutukseen osallistumisen peruutus

Jos olet hakeutunut tutkintokoulutukseen Jollas Instituuttiin, mutta joudut jostain syystä perumaan osallistumisesi opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ilmoita asiasta välittömästi Jollas Instituuttiin sähköpostilla: jollas.instituutti@sok.fi.

 

Poissaoloista ilmoittaminen ja poissaolojen korvaaminen

Opintoihin kuuluu oppimista sekä lähijaksoilla (voi toteutua myös virtuaalisessa oppimisympäristössä) että työpaikalla. Jos lähijaksojen opintopäiviin tulee poissaoloja, korvataan ne vastuuvalmentajan kanssa sovittavalla tavalla (esim. oppimistehtävä). Ilmoita aina poissaolostasi mahdollisimman pian vastuuvalmentajalle. Kaikki poissaolot työpaikalta ilmoitetaan ja sovitaan työnantajan ohjeistuksen mukaisesti.

 

Oppisopimuksen keskeyttäminen

Oppisopimus keskeytetään, jos työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen tulee yli kuukauden katko (ei vuosiloma), esim. pitkä sairausloma, perhevapaa (äitiysloma, isyysloma jne.), asevelvollisuus, pitkä palkaton vapaa tai muu perusteltu henkilökohtainen syy. Myös lomautustilanteessa oppisopimus joudutaan keskeyttämään.

Keskeytys voi siirtää oppisopimuksessa sovittua päättymispäivää keskeytyksen keston ajan eteenpäin. Opiskelija ei voi osallistua lähijaksoille keskeytyksen aikana. Keskeytykseen tarvitaan kunkin sopimusosapuolen hyväksyntä.

 

Opintojen pysyvä keskeyttäminen/eroaminen

Jos lopetat opinnot pysyvästi ennen valmistumista, neuvottele asiasta aina ensin vastuuvalmentajasi kanssa. Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän ei suorita opintojaan säädetyssä ajassa tai on pätevää syytä ilmoittamatta pois opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintojaan. Ennen eronneeksi katsomista opiskelijalle lähetetään kirje, jossa edellytetään yhteydenottoa oppilaitokseen.