EtusivuJollas-säätiöUsein kysytyt kysymykset

Mikä on Jollas-säätiö?

Jollas-säätiö on S-ryhmän henkilöstön omaehtoista osaamisen kehittämistä tukeva toimija. Säätiön historia ulottuu 1950-luvulle. Oman koulutuskeskuksen rakentamiseksi tarvittiin luonnollisesti rahoitusta sekä SOK:lta että osuuskaupoilta. Tätä tarkoitusta varten perustettiin Jollas-rahasto, josta vuonna 1951 muodostettiin Jollas-säätiö.

Kävi kuitenkin niin, että SOK päätti rahoittaa koulutuskeskuksen muista varoistaan, jolloin säätiöön kerättyä pääomaa ei tarvinnut käyttää tähän tarkoitukseen. Säätiön pääoma rahastoitiin korkoa tuottavaksi koulutuksen tukirahastoksi, joka käyttää varansa stipendien jakamiseen sekä Jollas Instituutin koulutustoiminnan avustamiseen. Vuosikymmenten kuluessa säätiö on tarjonnut tuhansille s-ryhmäläisille mahdollisuuden vapaaehtoiseen itsensä kehittämiseen työnantajan kustantamien koulutuksien täydentäjänä.

 

Keitä ovat ihmiset rahastojen takana?

Jollas-säätiö muodostuu tätä nykyä viidestä eri rahastosta. Niistä Stipendirahasto koostuu useiden osuustoimintavaikuttajien muistorahastoista, jotka on koottu saman sateenvarjon alle. Kalle ja Irene Juholan rahasto on tullut aikanaan Jollas-säätiöön testamentin kautta. Jukka Huiskosen rahastosta tuetaan toimihenkilöstön ja hallintohenkilöiden opintoja. HOK–Elanto-fuusiossa syntyi kaksi uutta rahastoa, Jalo Auran ja Ylermi Rungon muistorahasto.  SOK:n entiset pääjohtajat Jere Lahti ja Kari Neilimo lahjoittivat kumpikin aikanaan juhlapäiviensä huomionosoitukset omien nimikkorahastojensa alkupääomiksi.

 

Milloin stipendejä voi hakea?

Stipendin haku järjestetään kerran vuodessa. Vuonna 2023 stipendit ovat haettavissa 1.9.-31.10.2023. Stipendin saaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti joulukuussa.

 

Ketkä voivat hakea stipendiä?

Kuka tahansa S-ryhmässä vakituisessa työsuhteessa oleva voi hakea Jollas-säätiön stipendiä. Hakijalla tulee olla voimassa oleva työsuhde S-ryhmään koko stipendin hakuprosessin ajan. S-ryhmässä työskentelevän on mahdollista hakea Jollas-säätiöltä tukea myös perheenjäsenensä opintoihin.

 

Haen perheenjäsenelleni stipendiä. Kirjoitanko hakemuslomakkeeseen hänen henkilötietonsa vai omani?

Stipendin hakijan kannattaa itse täyttää hakemus ja hakemukseen kirjataan hänen tietonsa. Henkilötietojen täyttämisen jälkeen lomakkeessa kysytään haetaanko stipendiä S-ryhmän työntekijänä vai perheenjäsenenä, ja jatkokysymykset määräytyvät tämän vastauksen perusteella.

 

Voiko stipendiä hakea erilaisten vapaiden aikana käytävään koulutukseen?

Jollas-säätiön stipendiä voivat hakea myös esimerkiksi äitiyspäiväraha- ja hoitovapaa-aikana sekä vuorotteluvapaalla olevat.

 

Miten stipendiä haetaan?

Stipendiä haetaan verkkolomakkeella osoitteessa, jonka löydät näiltä sivuilta hakuaikana.

 

Voinko hakea stipendiä hakuajan ulkopuolella?

Stipendiä voi hakea vuosittain ainoastaan ilmoitettuna ajankohtana.

 

Millaisiin tarkoituksiin stipendirahaa voi käyttää?

Stipendi on tarkoitettu sellaiseen omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen ja opintoihin, joita työnantaja ei maksa. Voit hakea stipendiä esimerkiksi erilaisiin osaamista kehittäviin kursseihin (kuten IT- tai kielikurssit), opintoihin, tutkintoihin, opiskelumateriaalien hankkimiseen, opinnäytetyön tekemiseen tai työharjoitteluun ulkomailla. Stipendiä voi hakea myös yliopiston valmennuskurssia varten.

 

Mitkä ovat stipendin saannin kriteerit?

Stipendin saamisen kriteerinä on saatu opiskelu- tai kurssipaikka, suunnitelma opinnäytetyöstä tai ulkomaan harjoittelusta. Hakijalla tai hakijan vanhemmalla tulee olla voimassaoleva työsuhde S-ryhmään koko stipendin hakuprosessin ajan.

 

Minkä suuruista stipendiä voin hakea?

Maksettava stipendi on minimissään 300 € ja maksimissaan 1000 €.

 

Milloin stipendin saajat päätetään?

Vuoden stipendin saajat päätetään hakuajan päätyttyä joulukuun aikana.

 

Milloin stipendit maksetaan ja miten?

Stipendit maksetaan vuoden loppuun mennessä hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

 

Olen saanut aiemmin stipendin Jollas-säätiöltä. Olen nyt aloittamassa uusia opintoja. Voinko saada niihin stipendin?

Stipendi maksetaan yhtä käyttökohdetta kohtaan vain kerran. Jos suoritat esimerkiksi uuden tutkinnon, voit hakea stipendiä uudestaan.

 

Opiskelen liiketalouden perustutkintoa ja kouluttajana toimii Jollas. Onko minun mahdollista hakea Jollas-säätiön stipendiä?

Jollaksen opintoihin ei ole myönnetty stipendiä, koska yleensä ne ovat jollain tavalla työnantajan tukemia. Voit toki tehdä hakemuksen ja perustella tarpeen stipendille.

 

Onko stipendejä mahdollisuus hakea esimerkiksi urheiluvalmennuskurssien suorittamiseen?

Kyllä, tämä on mahdollista. Voit hakea stipendiä normaaliin tapaan.

 

Haluaisin hakea stipendiä Jollas-säätiöltä, jotta pystyisin hankkimaan itselleni kannettavan tietokoneen opintoja varten. Opintojeni pääsykokeet ovat vasta hakuajan jälkeen. Voinko silti hakea stipendiä?

Stipendin saamisen kriteerinä on saatu opiskelu- tai kurssipaikka, suunnitelma opinnäytetyöstä tai ulkomaan harjoittelusta.

 

Onko stipendi veronalaista vai verotonta tukea?

Verotonta tukea niin kauan, kun stipendin suuruus on alle 1000 euroa.