EtusivuJollas-säätiöJollas-säätiön tarina

Jollas-säätiön tarina on osa S-ryhmän koulutustoiminnan historiaa ja nykypäivää. Vuosikymmenten kuluessa säätiö on tarjonnut tuhansille s-ryhmäläisille mahdollisuuden vapaaehtoiseen itsensä kehittämiseen työnantajan kustantamien koulutuksien täydentäjänä.

Koulutus on aina ollut kiinteä osa osuustoimintaa. S-ryhmän ensimmäinen oma opinahjo perustettiin jo vuonna 1919. Aluksi se toimi SOK:n tiloissa, mutta vuonna 1949 SOK hankki Helsingin Jollaksesta kartanon ja maa-alueen, jonne alettiin suunnitella omaa sisäoppilaitosta. Monien vaiheiden jälkeen hanke toteutui, ja ensimmäiset opiskelijaryhmät miehittivät Jollas Instituutin syksyllä 1961.

Oman koulutuskeskuksen rakentamiseksi tarvittiin luonnollisesti rahoitusta sekä SOK:lta että osuuskaupoilta. Tätä tarkoitusta varten perustettiin Jollas-rahasto, josta vuonna 1951 muodostettiin Jollas-säätiö.

Kävi kuitenkin niin, että SOK päätti rahoittaa koulutuskeskuksen muista varoistaan, jolloin säätiöön kerättyä pääomaa ei tarvinnut käyttää tähän tarkoitukseen. Säätiön pääoma rahastoitiin korkoa tuottavaksi koulutuksen tukirahastoksi, joka käyttää varansa stipendien jakamiseen sekä Jollas Instituutin koulutustoiminnan avustamiseen.

Pieni ja sympaattinen säätiö

Jollas-säätiö ei ole koskaan pyrkinyt maksimoimaan kokoaan, vaan se on toiminut pienenä ja sympaattisena, tarkasti toiminta-ajatustaan toteuttavana ja mahdollisimman monille hyvää jakavana säätiönä. Vuosien mittaan sen taloudellinen pohja on kuitenkin laajentunut muun muassa SOK:lta ja HOK-Elannolta saatujen varojen sekä yksityisten henkilöiden lahjoitusten ja testamenttien kautta.

Jollas-säätiöön kuuluu tällä hetkellä viisi eri rahastoa, jotka kukin jakavat stipendejä omissa säännöissään määriteltyihin tarkoituksiin:

JOLLAS-SÄÄTIÖN STIPENDIRAHASTO: S-ryhmän henkilökunnan ja heidän perheenjäsentensä ammattitaidon kehittämisen ja opintojen tukemiseen. Rahasto voi myös tukea nuorisotyötä.

KARI NEILIMON RAHASTO: S-ryhmän henkilöstön opintojen tukemiseen erityisesti kansainväliseen liiketoimintaan liittyvän koulutuksen, tutkimuksen ja muun osaamisen kehittämisen alueilla.

JERE LAHDEN RAHASTO: Jatko-opintojen tukemiseen S-ryhmässä ja myös osuustoiminnallisen tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoiminnan tukemiseen.

JUKKA HUISKOSEN RAHASTO: S-ryhmän toimihenkilöstön ja hallintohenkilöiden opintojen tukemiseen.

JALO AURAN JA YLERMI RUNGON MUISTORAHASTO: HOK-Elanto –konsernin vakinaisen henkilöstön opintojen tukemiseen.

Näistä Jollas-säätiön Stipendirahastoon on koottu useita ns. muistorahastoja, jotka on aikanaan perustettu kunnioittamaan merkittävien osuustoimintavaikuttajien elämäntyötä.

Jollas-säätiön säädekirjan mukaisesti säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tuottavalla tavalla. Vuosina 1951–2010 varat sijoitettiin SOK:hon, joka antoi niille turvaavan vakuuden ja hyvän, ennakoitavissa olevan koron. Vuonna 2010 varainhoitajaksi tuli S-ryhmään vuonna 2007 perustettu oma pankki, S-Pankki. Vuoden 2014 alusta varainhoidosta on huolehtinut S-Pankin osana toimiva FIM Varainhoito Oy.