Aino Laurila

osaamisen kehittäjä

Toimin Jollaksessa henkilöstön osaamisen kehittämisen ja digitaalisten oppimisratkaisujen asiantuntijana.

Ydinosaaminen

  • digitaaliset oppimisratkaisut
  • pedagoginen suunnittelu
  • sisällöntuotanto

Koulutukseltani olen yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteri. Lisäksi minulla on opettajan pedagoginen pätevyys aikuiskasvatuksesta ja opintoja tietotekniikan alalta. Vahvuuteni on yhdistää vahva digiosaaminen pedagogiseen osaamiseeni. Olen kiinnostunut etenkin digioppimisen kehittämisestä ja siitä, miten tekoäly voi tulevaisuudessa auttaa meitä tekemään entistä vaikuttavampaa digitaalista oppimista. Myös saavutettavuus ja järjestelmien käytettävyys ovat minulle tärkeitä.