EtusivuValmennuksetSOK Johtamistaitojen kehittämö / Yksilöcoaching

SOK Johtamistaitojen kehittämö / Yksilöcoaching

  • Kohderyhmä: SOK-yhtymän ja tytäryhtiöiden esihenkilöt ja asiantuntijat.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Ilmoita kiinnostuksesi henkilökohtaiselle kehittymispolullesi!

Coaching on tulostavoitteellinen valmennus- ja kehitysprosessi, jossa sertifioitu ammatticoach tukee valmennettavaa yksilöä saavuttamaan muutostavoitteensa. Samalla se on inhimillisen kehittymisen prosessi, jossa yksilöä tuetaan, osallistetaan ja hänen tavoitteitaan edistetään yhdessä coachin käyttämillä erilaisilla työkaluilla ja tekniikoilla. Business-coachingissa edistetään samalla sekä organisaation että yksilön asettamia kehittymistavoitteita.

Tavoite:

Tavoitteena on lisätä yksilön tietoisuutta nykytilasta, etenemisvaihtoehdoista ja ratkaisukeinoista. Yksilö käy läpi valmennus- ja kehitysprosessin, jossa coach tukee omien, henkilökohtaisten muutostavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteita valitaan yleensä kolme; yksi on organisaation määrittelemä ja kaksi yksilön itsensä.

Coaching on inhimillisen kehittymisen prosessi, joka osallistaa valmennettavan henkilön järjestelmälliseen vuorovaikutukseen ja hyödyntää erilaisia strategioita, työkaluja, ja tekniikoita. Coaching edistää toivottua ja kestävää muutosta, josta on hyötyä coachattavalle ja useimmiten myös hänen sidosryhmilleen.


Valmentajat:

Yksilöcoachingin valmentajapooliimme kuuluu niin Jollas Instituutin kuin myös Business   Coaching Institute BCI:n ammatticoacheja. Kaikki coachimme ovat sertifioituja ammattilaisia, jotka ovat vahvasti sitoutuneet omaan kehittymiseen ja kasvuun. Coacheillamme on yleensä taustallaan jo pitkä ura liike-elämässä, osalla myös kansainvälisissä yrityksissä ja oman ryhmän coacheilla etuna myös kokemus ja ymmärrys S-ryhmästä. Heillä on omaa kokemusta mm. johtamisesta, muutoksesta, esimiestyöstä ja kehittämisestä.  

Hyödyt:

  • Prosessi, sen sisältö ja tapaamisten määrä rakentuu tarpeiden mukaisesti – yksilön ja organisaation tarpeiden ja päämäärien pohjalta.
  • Yksilö oppii tunnistamaan omaa käyttäytymistään: oivaltaa työtä sekä itseään rajoittavia haasteita ja löytää niihin ratkaisukeinoja.
  • Coaching edistää toivottua ja etenkin kestävää muutosta, hyötyä on sekä coachattavalle ja hänen sidosryhmilleen

Kiinnostuitko? Laita viestiä Jollaksen Mari Jussilalle, mari.jussila@sok.fi. Olemme Sinuun yhteydessä! Tervetuloa antoisalle & yksilölliselle kehittymispolulle!

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Lisätiedot: Tapaamisia noin 10 kertaa á 60-90 minuuttia (minimi 3 tapaamista). Prosessin aikajänne on yleensä 6 kk ja siihen sisältyy sovittu määrätapaamisia (määritellään tilannekohtaisesti, esim.7-10 tapaamista). Prosessi voi sisältää tapaamisten välissä tehtäviä, välitehtäviä ja testejä, jotka liittyvät kiinteästi yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Huom! Coaching-prosessi voidaan toteuttaa myös virtuaalisena Teamsilla, näin sovittaessa.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
johtamistaidot
kehittämö
SOK
SOK Johtamistaitojen kehittämö

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Mari Jussila
osaamisen kehittämisen päällikkö
010 7682 966
Lisätietoja