EtusivuValmennuksetSOK Johtamistaitojen kehittämö / Tilanteen mukainen johtaminen SLII®

SOK Johtamistaitojen kehittämö / Tilanteen mukainen johtaminen SLII®

 • Kohderyhmä: Tilannejohtaminen on tarkoitettu esihenkilöille ja leadeille (myös tiiminvetäjien ja projektipäälliköiden lisäksi asiantuntijoille, joilla ei ole suoria alaisia, mutta jotka vaikuttavat ihmisiin ja päätöksentekoon). Valmennus on osa SOK Johtamistaitojen kehittämöä, mutta mukaan otetaan myös alueosuuskauppojen esihenkilöitä ja leadeja. 
 • Kesto: Valmennuksen kesto on 2 päivää, jonka aikana keskitytään eri johtamistyylien soveltamiseen käytännössä ja syvennytään esimiehen arkipäivän taitojen kehittämiseen.  
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Tilanteen mukainen johtaminen, Situational Leadership® II on Ken Blanchardin kehittämä ja laajimmin maailmassa käytetty johtamisen malli. Se opettaa esihenkilöitä ja leadeja käyttämään kulloiseenkin tilanteeseen ja johdettaviin tarpeisiin sopivaa johtamistyyliä. Valmennus on vuorovaikutteinen ja käyttää tehokkaita tekniikoita SLII-mallin oppimiseen nopeasti ja tehokkaasti sisältäen myös paljon harjoituksia. Tilannejohtaminen luo tiimiisi yhteisen johtamisen kielen. Yhteinen kieli ja yhteinen ymmärrys ovat onnistuneen yhteistyön ehdoton edellytys!  

Syksyn valmennuksesta sanottua:
” Valmennuksessa tuli uusia näkökulmia johtamiseen, mistä en ole ennen ollut tietoinen. Nyt tietoisuuden lisääntyessä pystyn hyödyntämään tietoja omassa työssäni johtaa kehitystiimiä.”
” Avasi hyvin eri tapoja johtaa arjessa huomioiden henkilöiden kehitysvaiheet sekä antoi hyviä välineitä arjen työhön tiimin kanssa. Mahtava tapa verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin. Ihan loistava koulutus ja kouluttaja. Kiitos!”  

Tavoite: 
Tuoda osallistujien käyttöön tehokas ihmisten ja suorituksen johtamisen konsepti sekä arkipäivän vuorovaikutustaitoja – nämä molemmat voit ottaa heti käyttöön. Lisäksi tavoitteena on oppia käyttämään eri tilanteisiin ja eri johdettaviin tarpeisiin sopivia johtamistyylejä joustavasti ja tehokkaasti. Laadukas Esimiestyö käyneille suosittelemme myös jatkovalmennuksena. 

Valmennuksen hyödyt:    

 • opit asettamaan entistä selkeämpiä tavoitteita ja tehtäviä 
 • saat tutkitusti tehokkaan konseptin ihmisten ja suorituksen johtamiseen  
 • saat arkipäivän vuorovaikutustaitoja, jotka voit ottaa heti käyttöösi  
 • opit valmentamaan työryhmäsi jäsenistä itsensä johtajia ja syventämään sitoutumista yrityksessäsi  
 • kattavan tukimateriaalin ansiosta voit jakaa osaamistasi ja parhaita käytäntöjä kollegoidesi kesken (saat materiaalit jaettavaksi tiimisi käyttöön) 
 • Valmennus kiteyttää ja ikään kuin kokoaa yhteen kaikki aiemmat saamasi johtamisen opit, -valmennukset ja kokemukset. Voit omata jo paljon johtamisosaamista tai tämä voi olla ensimmäinen johtamisen valmennuksesi!     

https://www.kenblanchard.com/Products-Services/Situational-Leadership-II 

 

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Aika: 31.08.2023
 • Valmennusjaksot:
  31.8.-1.9. klo 9-16
 • Ilmoittautuminen: Workdayn Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
johtamistaidot
kehittämö
SOK
SOK Johtamistaitojen kehittämö

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Susanna Vinkka
valmentaja, business coach ja työnohjaaja
010 768 2985
Lisätietoja