EtusivuValmennuksetSOK Johtamistaitojen kehittämö / Ryhmäcoaching, lähijohtaminen

SOK Johtamistaitojen kehittämö / Ryhmäcoaching, lähijohtaminen

 • Kohderyhmä: SOK:n ja tytäryhtiöiden esihenkilöt ja leadit (myös tiiminvetäjät, projektipäälliköt tai asiantuntijat).
 • Kesto: 5 jaksoa (klo 9-12).
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Ryhmäcoachingin avulla opit tunnistamaan omaa käyttäytymistäsi: oivallat työtä ja itseäsi rajoittavia haasteita ja oivalluksen kautta löydät niihin ratkaisukeinoja. Lähde mukaan tavoitteelliseen kehitysprosessiin, jossa ammattivalmentaja (coach) tukee ryhmää ja sinua saavuttamaan omat muutostavoitteensa. Ryhmälle on etukäteen määritelty yksi yhteinen aihepiiri, Lähijohtaminen, jonka alta etsit itsellesi henkilökohtaisen, yksilöllisen kehittymistavoitteen / haasteen, jota edistät ryhmässä.  Luottamuksellisuus painottuu ryhmän sessioissa.   

Ryhmäcoachingin tavoitteena on oivaltaa omaan työhön ja esimiestehtävään sekä itseensä liittyvä rajoittavat haasteet ja löytää niihin ratkaisukeinoja ammatticoachin tukiessa kehitysprosessia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan omaa käyttäytymistään. 

Tavoitteita edistetään lisäämällä tietoisuutta nykytilasta, etenemisvaihtoehdoista ja ratkaisukeinoista. Tämä tapahtuu luottamuksellisissa, kolmen tunnin kestoisissa ryhmäcoaching – tapaamisissa, joissa sertifioitu coach ohjaa prosessia eteenpäin tarkasti määriteltyjä toimintamalleja ja kysymyksiä noudattaen, pienryhmän voimaa hyödyntäen. Ryhmä yhdessä sopii coachin tuella tarkemmin tapaamisten sisällöt tavoitteiden pohjalta. Ryhmät ovat pieniä, jolloin kullakin on mahdollisuus saada coachilta lähes henkilökohtaista ohjausta. Tulet kuulluksi!

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Aika: 13.05.2022
 • Valmennusjaksot:
  1. jakso: 13.5.2022
  2. jakso: 6.6.2022
  3. jakso: 5.8.2022
  4. jakso: 30.8.2022
  5. jakso: 27.9.2022
 • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
 • Lisätiedot: Lähitoteutus.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
Johtamistaitojen kehittämö
SOK

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Susanna Vinkka
valmentaja, business coach ja työnohjaaja
010 768 2985
Lisätietoja