EtusivuValmennuksetSOK Johtamistaitojen kehittämö / Ryhmäcoaching: Johtaminen ja oma identiteetti lähijohtajana

SOK Johtamistaitojen kehittämö / Ryhmäcoaching: Johtaminen ja oma identiteetti lähijohtajana

 • Kohderyhmä: SOK:n ja tytäryhtiöiden esihenkilöt ja asiantuntijat.
 • Kesto: Prosessin aikajänne on noin 6 kk ja siihen sisältyy 5 ryhmätapaamista (kesto 3 tuntia) ja se voi sisältää tapaamisten välissä tehtäviä ja testejä, jotka liittyvät kiinteästi yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Ryhmän koko on 4-6 osallistujaa, jolloin yksilötason vaikuttavuus säilyy korkeana.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Ryhmäcoachingin avulla yksilöt oppivat tunnistamaan omaa käyttäytymistään: oivaltaa työtä sekä itseään rajoittavia haasteita ja löytää niihin ratkaisukeinot. Ryhmäcoaching on tavoitteellinen kehitysprosessi, jossa ammattivalmentaja (coach) tukee ryhmää saavuttamaan omat muutostavoitteensa. Ryhmälle on etukäteen määritelty yksi yhteinen aihealue. Jokainen yksilö valitsee aihealueeseen kuuluvan, itselleen henkilökohtaisen kehittymistavoitteen, jota hän edistää ryhmässä. Ryhmällä ei siis ole tarkkaan määriteltyä yhteistä tavoitetta, ainoastaan yhteinen aihepiiri. Luottamuksellisuus painottuu ryhmän sessioissa.

Kattoteema:

Johtaminen, johtajuus ja oma identiteetti lähijohtajana

Tavoite:

Ryhmäcoachingin tavoitteena on oivaltaa omaan työhön ja esimiestehtävään sekä itseensä liittyvä rajoittavat haasteet ja löytää niihin ratkaisukeinoja ammatticoachin tukiessa kehitysprosessia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan omaa käyttäytymistään.

Hyödyt:

 • Tavoitteellinen kehitysprosessi, jossa on kuitenkin yhteinen, kaikille ajankohtainen teema, samalla kullakin on mahdollisuus löytää ratkaisuja omaan henkilökohtaiseen haasteeseen/ kehittymistavoitteeseen.
 • Tavoitteita edistetään lisäämällä tietoisuutta nykytilasta, etenemisen vaihtoehdoista ja ratkaisukeinoista.
 • Tämä tapahtuu luottamuksellisissa, kolmen tunnin kestoisissa tapaamisissa, joissa sertifioitu coach ohjaa prosessia eteenpäin tarkasti määriteltyjä toimintamalleja ja kysymyksiä noudattaen, pienryhmän voimaa hyödyntäen.
 • Ryhmä yhdessä sopii coachin tuella tarkemmin tapaamisten sisällöt tavoitteiden pohjalta.
 • Ryhmät ovat pieniä, jolloin kullakin on mahdollisuus saada coachilta lähes henkilökohtaista ohjausta, tulet kuulluksi.

 

 

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Aika: 12.10.2021
 • Valmennusjaksot:
  1. jakso 12.10. klo 9-12
  2. jakso 12.11. klo 9-12
  3. jakso 9.12. klo 9-12
  4. jakso 12.1.2022 klo 9-12
  5. jakso 11.2.2022 klo 9-12
 • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
 • Lisätiedot: Huom! Prosessi on mahdollista toteuttaa yhteisesti sopien myös virtuaalisena Teamsilla, vallitseva etätyösuositus huomioiden.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
johtamistaidot
kehittämö
SOK
SOK Johtamistaitojen kehittämö

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Susanna Vinkka
valmentaja, business coach ja työnohjaaja
010 768 2985
Lisätietoja