EtusivuValmennuksetSOK Johtamistaitojen kehittämö / Laadukas lähijohtaminen asiantuntijaorganisaatiossa -valmennusohjelma (LAES)

SOK Johtamistaitojen kehittämö / Laadukas lähijohtaminen asiantuntijaorganisaatiossa -valmennusohjelma (LAES)

 • Kohderyhmä: Valmennuskokonaisuus on suunniteltu S-ryhmän asiantuntija- ja tukipalveluorganisaatioiden uusille ja uransa alkuvaiheessa oleville asiantuntijaesihenkilöille.
 • Kesto: 4 x 2 päivän jaksoina (yhteensä 8 valmennuspäivää) sisältäen pienryhmätyöskentelyä, käytännön harjoituksia ja omien oivallusten syventämistä kirjallisuuden avulla myös valmennusjaksojen välillä. Lisäksi osallistujille ja heidän esihenkilöilleen pidetään tietoiskumainen orientaatio Teamsilla ennen valmennuksen alkua. 
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Valmennus on tiivis vuorovaikutuskokonaisuus ja ryhmäprosessi. Valmentavalla otteella toteutettu, toiminnallinen ja osallistava oppimiskokonaisuus muodostuu niin yhteisistä valmennuspäivistä, eri teemojen asiantuntijapuheenvuoroista, vertaiskeskustelusta kuin itsenäisestä opiskelustakin. Valmennuksen toteutustapa mukailee opiskelumateriaalina käytettävää Valmentava esimies-kirjaa (Grünbaum & Ristikangas, 2016). Valmennuksessa hyödynnetään Peili-käyttäytymisprofiilia, jonka avulla saat eväitä kehittää omia ihmistenjohtamisten taitojasi itsearvioinnin ja omalta tiimiltäsi saadun palautteen kautta. 

Valmennuksen tavoitteena on tukea sinua omalla ja omannäköisellä matkallasi esihenkilönä

vahvistaen identiteettiäsi ja kasvuasi esihenkilönä suhteessa asiantuntijuuteen 

pysähtyen oman työsi äärelle asiantuntijatiimin lähijohtajana

vahvistaen hallinnan tunnetta omalla tehtäväkentälläsi sekä antaavalmiuksia johtaa itseä ja omaa tiimiäerilaisissa rajapinnoissa 

lisäten keinoja ja työkaluja esihenkilötyön toteuttamiseen sekä mahtavan kollegaverkoston vertaiskehittämiseen. 

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Aika: 02.02.2023
 • Valmennusjaksot:
  1. jakso: 2.-3.2.2023
  2. jakso: 1.-2.3.2023
  3. jakso: 4.-5.4.2023
  4. jakso: 11.-12.5.2023
 • Ilmoittautuminen: Workdayn Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti.
 • Lisätiedot: Jaksot sisältävät  pienryhmätyöskentelyä, käytännön harjoituksia ja omien oivallusten syventämistä kirjallisuuden avulla myös valmennusjaksojen välillä. Lisäksi osallistujille ja heidän esihenkilöilleen pidetään tietoiskumainen orientaatio Teamsilla ennen valmennuksen alkua.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
laes

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Susanna Vinkka
valmentaja, business coach ja työnohjaaja
010 768 2985
Lisätietoja