EtusivuValmennuksetSOK Johtamistaitojen kehittämö / Laadukas lähijohtaminen asiantuntijaorganisaatiossa -valmennusohjelma (LAES)

SOK Johtamistaitojen kehittämö / Laadukas lähijohtaminen asiantuntijaorganisaatiossa -valmennusohjelma (LAES)

 • Kohderyhmä: S-ryhmän asiantuntija ja tukipalveluorganisaatioiden uusille ja uransa alkuvaiheessa oleville esihenkilöille. Valmennusohjelma on osa SOK Johtamistaitojen kehittämöä, mutta valmennusryhmään voidaan ottaa myös alueosuuskauppojen esihenkilöitä.
 • Kesto: 8 päivää (4 x 2 päivän jakso).
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Valmennusohjelmassa vahvistetaan esihenkilön johtajuuden tuntemusta, oman tehtäväkentän hallinnan tunnetta sekä kykyä johtaa erilaisissa rajapinnoissa ja esihenkilö-työntekijä-suhteissa. Valmennus tarjoaa käytännön työvälineitä, teoriaa ja verkostoitumismahdollisuuksia kehittymishaluisille esihenkilöille, tiiminvetäjille tai työryhmien vastuuhenkilöille. Valmennus soveltuu S-ryhmän asiantuntija- ja tukipalveluorganisaatioiden uusille ja uransa alkuvaiheessa oleville esihenkilöille. 

Tavoite:  
Vahvistaa uusien, aloittelevien esihenkilöiden johtajuuden sekä oman tehtäväkentän hallinnan tunnetta sekä tuoda keinoja ja vahvistaa kykyä johtaa erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on antaa kehittymishaluisille esihenkilöille ja tiimien/työryhmien vetäjille käytännön esimiestyöhön työvälineitä.  

Hyödyt:  

 • Osallistujille ja heidän esihenkilöilleen pidettävän aloitusorientaation tavoitteena on luoda kokonaiskuva valmennuksesta ja näin mahdollistaa sekä sujuva opiskelu että oman esihenkilön tuki valmennuksen aikana.  
 • Valmennukseen kuuluu Peili-analyysityökalu ja osallistujat saa vaikuttavan, henkilökohtaisen Peili™ -profiilin. Itsearvioinnin lisäksi jokainen saa palautetta omasta toimintatavasta myös työyhteisöltä ja työryhmältä.  
 • Itsetuntemus kasvaa sekä johtajuuden tuntemus ja oman vastuualueen hallinnan tunne vahvistuu.  
 • Verkostoituminen helpottuu ja mahdollisuus näin sprarraukseen muiden esihenkilöiden kanssa.  

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Aika: 01.03.2022
 • Valmennusjaksot:
  1. jakso: 1.-2.3.2022
  2. jakso: 5.-6.4.2022
  3. jakso: 10.-11.5.2022
  4. jakso: 7.-8.6.2022
 • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
 • Lisätiedot: Jaksot sisältävät  pienryhmätyöskentelyä, käytännön harjoituksia ja omien oivallusten syventämistä kirjallisuuden avulla myös valmennusjaksojen välillä. Lisäksi osallistujille ja heidän esihenkilöilleen pidetään tietoiskumainen orientaatio Teamsilla ennen valmennuksen alkua.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
laes

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Susanna Vinkka
valmentaja, business coach ja työnohjaaja
010 768 2985
Lisätietoja