EtusivuValmennuksetSOK Johtamistaitojen kehittämö / Certified Business Coach -ohjelma

SOK Johtamistaitojen kehittämö / Certified Business Coach -ohjelma

  • Kohderyhmä: SOK:n ja tytäryhtiöiden esihenkilöt ja asiantuntijat
  • Kesto: CBC-koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka tarkoittaa lähiopetuksen, verkko-opetuksen, itsenäisen opiskelun ja oman harjoittelun yhdistelmää. Kokonaiskesto on noin 6 kk sisältäen neljä lähiopetusjaksoa. Koulutus sisältää 60 ICF- ja EMCC-akkreditoitua koulutustuntia, 20 h asiakas-coachingia ja 10 h vertaiscoachingia. Lähiopetus koostuu neljästä 2 pv mittaisesta koulutusjaksosta, jotka sijoittuvat 4-6 kuukauden aikavälille. Osallistujat valmistautuvat jokaiseen lähiopetusjaksoon verkkoluennoilla ja ennakkotehtävillä.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Maineikas Certified Business Coach® -ohjelma on jo yli kymmenen vuotta ollut alan suosituin koulutus Suomessa. 

Se on korkeatasoinen, käytännönläheinen ja aidosti ajattelumalleja uudistava business coach ohjelma. Coaching on tutkittuihin menetelmiin perustuva kohtaamisen taito, joka tarjoaa käytännön työkaluja ihmisen  ajattelun, päätöksentekokyvyn, kehittymisen, oppimisen ja suoriutumisen vahvistamiseen. Business coaching on  erityisesti organisaatioissa ja työelämän kontekstissa tapahtuvaa coachingia, joka samalla huomioi koko ihmisen  tilanteen. Coachaava ote perustuu aina ihmistä arvostavaan ja kunnioittavaan suhtautumiseen.

Coaching on yhä merkittävämpi johtamisen ja vuorovaikutuksen työkalu organisaatioissa Nykyisessä työelämässä tarvitaan yhä  enemmän laaja-alaista osaamista, ajattelun taitoja ja itsensä  johtamista. Siksi organisaatioissa on suuri kysyntä coaching– osaajista, jotka ammattitaitoisesti ohjaavat ihmisiä oppimaan ja  kasvamaan ammattilaisina. Business coach auttaa selkeyttämään  vahvuuksia ja saavuttamaan yhteisesti määriteltyjä tavoitteita. Koulutetut business coachit ja coaching-taitoja hyödyntävät  työelämän kehittäjät ovat olennainen voimavara organisaatioissa,  jotka haluavat kehittyä ja pysyä elinvoimaisina.

Onko sinulla palo oppia uusia taitoja ja kehittyä coachingin osaajana? Kiinnostaako sinua organisaatioiden ja yksilöiden  tukeminen muutoksessa ja kasvussa? Kaipaatko tutkittuja ja  toimivia työkaluja vuorovaikutukseen ja ihmisten kohtaamiseen?​​

Coachina olet ratkaisukeskeinen ajattelun ja toiminnan ohjaaja,  joka tukee ihmisiä löytämään potentiaalinsa. CBC-koulutus vastaa  nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin johtamisen,  esimiestyön, henkilöstön kehittämisen ja yksilöiden ohjaamisen  näkökulmista. Koulutuksesta valmistuttuasi voit hyödyntää  coachingia esimerkiksi johtajana, esimiestyössä, HR-työssä tai  muussa ammattiroolissa. Saat ohjelmasta myös eväitä uudelle  uralle ja pätevyyden business coachingin ammattimaiseen  harjoittamiseen. Samoin voit toimia organisaation sisäisenä coachina ja muissa kehittämistehtävissä.

Sisältö:

Certified Business Coach® -koulutus antaa erinomaiset valmiudet coachina työskentelemiseen sekä coachaavan otteen hyödyntämiseen osana omaa ammattiroolia. Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti ja syvällisesti kaikkia niitä ydintaitoja, joiden hallintaa coach tarvitsee työssään. Ohjelman erityisluonne perustuu ihmistä arvostavaan coaching-asenteeseen sekä näkemykseen, että coach itse –hänen persoonsa ja taitonsa – on coachingin tärkein työkalu. Ohjelmassa painotetaan evidence-based -pohjaista, tutkimukseen perustuvaa lähestymistapaa sekä coachin oman kehittymisen merkitystä prosessin onnistumisessa. Koulutuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu mm. humanistiseen, kognitiiviseen ja positiiviseen psykologiaan, systeemiteorioihin, aikuiskasvatustieteisiin, johtamistieteeseen ja -käytäntöihin, ja muutokseen liittyviin teorioihin.

Valmentaja: BCI Business Coaching Institute, joka on Suomen suurin coaching-kouluttaja ja aktiivinen alan kehittämisyhteisö.

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan PeCun kautta. Olemme sinuun yhteydessä joko BCI:n avoimiin ryhmiin osallistumisesta tai SOK:n mahdolliseen omaan ryhmään. Muistathan sopia aina esihenkilösi kanssa osallistumisestasi.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
johtamistaidot
kehittämö
SOK
SOK Johtamistaitojen kehittämö

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Mari Jussila
päällikkö, osaamisen kehittäminen
010 7682 966
Lisätietoja