EtusivuValmennuksetRyhmäcoaching; teemana resilienssi, esimiehen oma muutosjoustavuus

Ryhmäcoaching; teemana resilienssi, esimiehen oma muutosjoustavuus

 • Kohderyhmä: SOK:n esihenkilöt ja asiantuntijat, jotka johtavat tiimiä, työryhmää tai projektia.
 • Kesto: Prosessin aikajänne on noin 6 kk ja siihen sisältyy 5 ryhmätapaamista (kesto 3 tuntia) ja se voi sisältää tapaamisten välissä tehtäviä ja testejä, jotka liittyvät kiinteästi yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Ryhmän koko on 4-6 osallistujaa, jolloin yksilötason vaikuttavuus säilyy korkeana. Huom! Prosessi on mahdollista toteuttaa yhteisesti sopien myös virtuaalisena Teamsilla, vallitseva etätyösuositus huomioiden.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Ryhmäcoachingin avulla osallistuja oppii tunnistamaan omaa käyttäytymistään: oivaltaa työtä sekä itseään rajoittavia haasteita ja löytää niihin ratkaisukeinot. Se on tavoitteellinen kehitysprosessi, jossa ammattivalmentaja (coach) tukee ryhmää ja samalla jokaista osallistujaa saavuttamaan omat muutostavoitteensa. Ryhmällä on ns. kattoteema, mutta jokainen osallistuja valitsee aihealueeseen kuuluvan tai sitä läheisesti sivuavan, itselleen henkilökohtaisen kehittymistavoitteen, jota hän edistää ryhmässä. Luottamuksellisuus painottuu ryhmän sessioissa. 

 

Tavoite: Ryhmäcoachingin tavoitteena on oivaltaa omaan työhön ja esimiestehtävään sekä itseensä liittyvä rajoittavat haasteet ja löytää niihin ratkaisukeinoja ammatticoachintukiessa kehitysprosessia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan omaa käyttäytymistään. 

 

Hyödyt:  

 • Tavoitteellinen kehitysprosessi, jossa on kuitenkin yhteinen, kaikille ajankohtainen teema, samalla kullakin on mahdollisuus löytää ratkaisuja omaan henkilökohtaiseen haasteeseen/ kehittymistavoitteeseen.
 • Tavoitteita edistetään lisäämällä tietoisuutta nykytilasta, etenemisen vaihtoehdoista ja ratkaisukeinoista.
 • Tämä tapahtuu luottamuksellisissa, kolmen tunnin kestoisissa tapaamisissa, joissa sertifioitu coach ohjaa prosessia eteenpäin tarkasti määriteltyjä toimintamalleja ja kysymyksiä noudattaen, pienryhmän voimaa hyödyntäen.
 • Ryhmä yhdessä sopii coachin tuella tarkemmin tapaamisten sisällöt tavoitteiden pohjalta.
 • Ryhmät ovat pieniä, jolloin kullakin on mahdollisuus saada coachilta lähes henkilökohtaista ohjausta, tulet kuulluksi.

 

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Valmennusjaksot:
  1. jakso 28.4. klo 9-12
  2. jakso 28.5. klo 9-12
  3. jakso 15.6. klo 9-12
  4. jakso 12.8. klo 9-12
  5. jakso 10.9. klo 9-12
 • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Susanna Vinkka
valmentaja, business coach ja työnohjaaja
010 768 2985
Lisätietoja