EtusivuValmennuksetProjektipäällikkövalmennusohjelma

Projektipäällikkövalmennusohjelma

 • Kohderyhmä: S-ryhmän AOK:n, tytäryhtiöiden tai SOK:n yksiköiden nykyisille tai tuleville projektipäälliköille tai kaikille, jotka haluavat kattavan kokonaiskuvan projektijohtamisen perusasioista.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

 

Valmennuksessa saat laajan ja käytännönläheisen paketin projektijohtamisen menetelmiin ja toimintatapoihin. Tavoitteena on antaa valmiudet projektipäällikkönä toimimiseen, ja valmennus sopii erinomaisesti myös muille projektissa toimiville projektijohtamisen perusasioiden hankkimiseen. Samalla se tarjoaa perehdytyksen S-Projektimalliin ja projektiohjeistuksen mukaiseen toimintatapaan.

Valmennuksen tavoitteet ja hyödyt opiskelijalle

Saat kattavan, käytännönläheisen starttipaketin projektinjohtamisen menetelmistä ja toimintatavoista sekä opit johtamaan projekteja suunnitelmallisesti ja systemaattisesti. Valmennuksessa käydään läpi koko projektin elinkaari ja työkalut sekä harjoitellaan eri menetelmiä omia projekteja silmällä pitäen. Menetelmien soveltamisjaksolla on mahdollisuus saada omiin suunnitelmiin kommentteja ja parannusehdotuksia kokeneelta valmentajalta.

 

Valmennuksen sisältö
Valmennus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se koostuu itse- ja vertaisopiskelusta kanssaoppijoiden kanssa sekä aktiivisesta työpajapäivästä todellisten projektikeissien ympärillä. Itseopiskelukokonaisuudessa tutustutaan projektijohtamisen periaatteisiin, projektin organisointiin ja projektisuunnittelun merkitykseen.

Työpajapäivän aikana taas harjoitellaan osallistavia ja sitouttavia ryhmätyömenetelmiä, joita voidaan hyödyntää projektien tarkemmassa suunnittelussa, seurannassa ja ohjauksessa. Työpajan jälkeen osallistujilla on mahdollisuus kokeilla opittuja menetelmiä omiin projekteihin valmentajan ohjauksella

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Aika: 11.10.2021
 • Valmennusjaksot:
  SYKSY 2021
  1. jakso: ma 11.10. klo 10-11
  2. jakso: itsenäistä työskentelyä
  3. jakso to 4.11. klo 9-16
  4. jakso: itsenäistä työskentelyä
  5. jakso ma 22.11. klo 10-11
 • Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
 • Lisätiedot: Valmennus toteutetaan monimuotototeutuksena, joka edellyttää omatoimista opiskelua ja yhteistyötä verkossa vähintään 11 tunnin verran. Valmennukseen sisältyy myös Teams-orientaatio ennen varsinaista valmennusta ja jälkikäteen toteutettava Teams-yhteenveto. Valmennus toteutetaan yhteistyössä Adapron kanssa. Valmentajana toimii Mika Purola.
Ajankohtaista
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
projekti
projektipäällikkö
projektityö
valmennusohjelma

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Minna Niemelä
projektipäällikkö
010 76 82911
Lisätietoja