EtusivuValmennuksetOsallistavat etäpalaverikäytännöt ja ryhmätyöskentelyn tavoitteellinen ohjaaminen, Teams-valmennus

Osallistavat etäpalaverikäytännöt ja ryhmätyöskentelyn tavoitteellinen ohjaaminen, Teams-valmennus

 • Kohderyhmä: SOK:n esihenkilöt ja asiantuntijat.
 • Kesto: 2,5 tuntia virtuaalisena valmennuksena (Teams)
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Osallistavien etäpalaverikäytäntöjen ja ryhmätyöskentelyn tavoitteellisen ohjaamisen taidot ovat arvokasta esimiehen osaamista arjen johtamisessa ja etenkin tässä ajassa. Näiden taitojen täysipainoinen hyödyntäminen vaatii esimiehiltä suunnitelmallisuutta, uuden oppimista, jatkuvaa perehtymistä erilaisiin työkaluihin ja menetelmiin sekä harjoittelua. 

 

Tavoite: Valmennuksessa saat itsellesi käytännönläheisen työkalupakin, jolla pystyt parantamaan johtamiasi tilaisuuksia ja vetovastuulla olevia palavereitasi. Valmennus tulee muuttamaan johtamiasi palavereita osallistavampaan suuntaan siten, että toimit työskentelyn ohjaajana, fasilitaattorin roolissa ja mahdollistat tasapuolisen osallistumisen, läsnäolon ja kuulluksi tulemisen. 

 

Hyödyt:  

 • tunnistat etäpalaverien erityispiirteet, jotka suunnittelussa ja juoksutuksessa kannattaa huomioida 
 • opit johtamaan etäpalavereja niin, etteivät ne johda yksinpuhumiseen tai siihen, että kaikki eivät osallistu keskusteluun 
 • saat konkreettisia ja käytännönläheisiä vinkkejä osallistavien etätapaamisten toteuttamiseen​Teamsilla ja muilla helppokäyttöisillä osallistamisen työkaluilla 
 • harjoittelet omakohtaisesti muutamien menetelmien käyttöä, jolloin niiden hyödyntäminen tulee sinulle helpommaksi. 

 

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Valmennusjaksot:
  Torstaina 6.5. klo 9.00-11.30
 • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
 • Lisätiedot: Valmentajat: Salla Lumivaara ja Timo Cornér, pedagogiset asiantuntijat Jollas Instituutista
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Salla Lumivaara
pedagoginen asiantuntija
010 768 2955
Lisätietoja