EtusivuValmennuksetMicrosoft Project -perusteet, 2 pv online-valmennus

Microsoft Project -perusteet, 2 pv online-valmennus

  • Kohderyhmä: Valmennus on tarkoitettu aloitteleville tai kokeneillekin projektipäälliköille sekä projekti-työskentelystä kiinnostuneille, joilla on mielellään jo perustason projektivalmennus käytynä tai muutoin vastaavat tiedot ja taidot hankittuna. Valmennus käy siis syventävänä oppina projekti-päälliköille, aloitteleville projektipäälliköille, osaprojektien vastuuhenkilöille, projekti-koordinaattoreille, -insinööreille, -suunnittelijoille, projektitoimistosta (PMO) vastaaville sekä salkun hoitajille (Portfolio Managers). HUOM! Osallistumisen edellytyksenä on oma MS Project 2013/2016/2019 Standard tai Professional -ohjelmisto. Valmennus ei sisällä Microsoft Project Server -ominaisuuksia. Valmennuspäiviin osallistujilta odotetaan Windows-ohjelmien perus-käyttötaitoa.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Tavoitteet ja hyödyt

Projektipäällikön ammattitaidon ydinosaamista on projektin aikataulun hallinta. Aikataulu-laskennan ymmärtäminen ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat projektin onnistumisen avaintekijöitä. Aikataulun kautta ohjataan projektia ja hallitaan resurssien käyttöä. Aikataulun hallinnalla vaikutetaan myös suoraan projektin kustannuksiin ja saadaan parempi näkyvyys projektin etenemiseen ja ennusteisiin. Aikataulun hallinta on oleellista projektin vaiheistuksesta ja työtavoista riippumatta; myös ketteriä toteutusmalleja käytettäessä. Opit myös miten voit seurata ja ohjata useita projekteja moniprojekti-ympäristössä. Valmennus keskittyy projektien hallinnan kulmakiviin: aikataulun, tuotosten ja kustannusten suunnitteluun, seurantaan ja toteutuksen ohjaukseen Project-ohjelmalla.

Heräsikö kysyttävää? S-ryhmän yhteyshenkilönä toimii Adapron Markku Aarni (markku.aarni@adapro.fi tai  +358 500 655 396).

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Ilmoittautuminen: Tutustu Adapron koulutuskalenteriin (https://www.adapro.fi/koulutuskalenteri) ja ilmoittaudu mukaan koodilla SOK20. Valmennuksia toteutetaan Vantaalla, Tampereella ja Turussa sekä online-valmennuksina.
Ajankohtaista
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
projektijohtaminen
projektiosaaminen
projektityö

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Minna Niemelä
projektipäällikkö
010 76 82911
Lisätietoja