EtusivuValmennuksetMaRa-alan esimiestyön erikoisammattitutkinto, avoin

MaRa-alan esimiestyön erikoisammattitutkinto, avoin

 • Kohderyhmä: Tulosvastuullisille tai siihen rooliin siirtymässä oleville ravintoloiden, keittiöiden, kahviloiden, hotellien ja kerroshoidon esimiehille, joilla on jo useamman vuoden työkokemus matkailu- ja ravitsemisalalta. Valmennus antaa hyvät valmiudet sekä uralla etenemiseen että jatko-opintoihin matkailu- ja ravitsemisalalla.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto on suunniteltu sinulle, tulosvastuullinen esimies tai siihen rooliin siirtymässä oleva vuoroesimies, joka haluat kehittyä huippuesimieheksi ja suorittaa virallisen esimiestyön erikoisammattitutkinnon. Valmennus antaa valmiudet työskennellä operatiivisten tehtävien ohella entistä vaativammissa esimiestehtävissä ja haastaa sinut saattamaan esimiestaitosi ajan tasalle. 

Tavoitteet ja hyödyt opiskelijalle

Valmennus tukee itseohjautuvaa oppimista ja motivoi jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen. Valmennuksen tavoitteena on kehittää operatiivisen liiketoiminnan analysointi-, suunnittelu- ja esimiestaitoja sekä syventää ymmärrystä S-ryhmästä ja sen ketjutoiminnasta.
Tutkinnon suorittamalla opiskelija:

 • kasvattaa ymmärrystään liikeidea-ajattelusta, tuloksenteosta ja kannattavuudesta

 • ymmärtää selkeämmin oman roolinsa liikeidean ja ketjutoiminnan toteuttajana

 • vahvistaa strategista ajatteluaan, vaikka toimiikin pääsääntöisesti operatiivisena esimiehenä

 • verkostoituu eri työtehtävissä toimivien s-ryhmäläisten kanssa.

 

Tavoitteet ja hyödyt liiketoiminnalle

Tutkinnon suorittaminen tuottaa liiketoiminnalle entistä osaavampia esimiehiä. Valmennuksella on mahdollisuus saavuttaa laajempaa vaikuttavuutta oman henkilökohtaisen kasvun ja urakehityksen ohella, myös koko työyhteisön kasvuun ja kehittymiseen.

Valmennuksen sisältö

Valmennuksen kokonaisuus sisältää:

 • 5 lähijaksoa (5 x 2 pv eli yhteensä 10 lähipäivää)

 • Arviointikokouksen

 • Työelämässä oppimista

 • Soveltavia ja syventäviä oppimistehtäviä lähijaksojen välillä (esim. kehittämisprojektin toteuttaminen)

Tutkinnon osat

Pakolliset osat kaikille osallistujille *):

Päivittäisten toimintojen ohjaaminen, 50 osp

Esimiehenä toimiminen, 60 osp

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, 40 osp

Valinnaiset osat, näistä valitaan toinen:

Kehittämisprojektin toteuttaminen, 30 osp

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen, 30 osp

*) Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä. Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tarkemmat kuvaukset tutkinnosta ja tutkinnon osista löydät ePerusteet -verkkosivustolta.

 

Edellytykset oppisopimukselle

Oppisopimusrahoituksen saaminen edellyttää:

 • Opiskelijan työaika vähintään 25 t/vko.

 • Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) on laadittu yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa ennen oppisopimuksen solmimista.

 • Työpaikkaohjaaja/esimies on mukana valmennuksen orientaatiopäivässä tutustuakseen tutkinnon ja opintojen kulkuun riittävällä tasolla.

 • Suosittelemme työpaikkaohjaajan osallistumista työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus ja lähipäivät ovat toistaiseksi maksuttomia oppisopimuksella opiskelevalle opiskelijalle. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
ammattitutkinto
erikoisammattitutkinto
esimiestyö
mapf
mara
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Niko Vastamäki
valmentaja
010 768 2921
Lisätietoja