EtusivuValmennuksetLiiketoiminnan ammattitutkinto, Länsi-Suomi

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Länsi-Suomi

 • Kohderyhmä: Tutkinto on suunnattu käytännön myynti- ja asiakaspalvelutyössä toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää ammattitaitoaan suoriutuakseen alaan liittyvistä vastuullisista työtehtävistä.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Valmennus soveltuu työntekijöille, joilla on halua oppia ja kehittyä myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisiksi työn ohessa. Liiketoiminnan ammattitutkinto vahvistaa osaamista suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta. Tutkinto suoritetaan oppisopimuksena.

 

Tavoitteet ja hyödyt opiskelijalle

Suoritat liiketoiminnan ammattitutkinnon:

 • Asetat itsellesi henkilökohtaiset tavoitteet, kehität osaamistasi niiden mukaisesti ja seuraat aktiivisesti tavoitteidesi saavuttamista. Näin vahvistat kykyäsi toimia vastuullisissa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Kehität oman ammattitaitosi huippuunsa:

 • Syvennät osaamistasi keskeisillä myynti- ja asiakaspalvelutyöhön liittyvillä osa-alueilla.
 • Saat valmiuksia itsenäisempään ja tuloksellisempaan työhön sekä varmuutta omaan työskentelyysi.

Vahvistat henkilökohtaista kasvuasi:

 • Parannat valmiuksiasi työelämässä toimimiseen ja jatko-opintoihin sekä urallasi etenemiseen.

 

Tavoitteet ja hyödyt liiketoiminnalle

Tutkinnon ammattitaitovaatimukset kattavat myyntiprosessin kokonaisvaltaisen hoitamisen. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä joustavasti myyntiin liittyvissä tehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Koulutus antaa valmiuksia itsenäisempään ja tuloksellisempaan työhön sekä varmuutta omaan työskentelyyn. Koulutus kehittää koko työryhmää, kun opiskelija tuo oppimiaan uusia asioita ja omia oivalluksiaan käytäntöön.

 

Valmennuksen sisältö

Valmennuksen kokonaisuus sisältää:

 • 5 lähijaksoa (5 x 2 pv eli yhteensä 10 lähipäivää)
 • Arviointikokouksen
 • Työelämässä oppimista
 • Soveltavia ja syventäviä oppimistehtäviä lähijaksojen välillä.
 • Lähijaksojen välillä opiskelija oppii työssään hankkien uusia taitoja omalla työpaikalla.
 • Lisäksi opiskelijat tekevät soveltavia ja syventäviä oppimistehtäviä digitaalisia opiskelumenetelmiä hyödyntäen.

Suurin osa oppimisesta tapahtuu lähiopiskelupäivien ulkopuolella. Työelämässä oppiminen vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja halua oppia uutta sekä kehittää yksikön toimintaa. Työssä oppimisessa onkin tärkeää, että työpaikkaohjaaja, esimies ja koko työyhteisö ovat opiskelijan tukena.

 

Tutkinnon osat

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)
 • Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen (60) osp
 • Tuoteryhmätyöskentely (60 osp)
 • Valinnaisena osana voi olla myös joku toinen osa liiketoiminnan ammattitutkinnosta tai jo suoritettu tutkinnon osa muusta tutkinnosta (henkilökohtaistaminen).

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä, liiketoiminnan ammattitutkintoon sisältyy 150 osaamispistettä. Tarkemmat kuvaukset tutkinnosta ja tutkinnon osista löydät ePerusteet-verkkosivustolta.

 

Edellytykset oppisopimukselle

Oppisopimusrahoituksen saaminen edellyttää:

 • Opiskelijan työaika vähintään 25 t/vko.
 • Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) on laadittu yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa ennen oppisopimuksen solmimista.
 • Työpaikkaohjaaja/esimies on mukana valmennuksen orientaatiopäivässä tutustuakseen tutkinnon ja opintojen kulkuun riittävällä tasolla.
 • Suosittelemme työpaikkaohjaajan osallistumista työpaikkaohjaajakoulutukseen.

 

Koulutuksen kustannukset

Koulutus ja lähipäivät ovat toistaiseksi maksuttomia oppisopimuksella opiskelevalle opiskelijalle. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

 

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Valmennusjaksot:
  MYLA09 (Marika Aalto):
  3. jakso: 3. – 4.2.2021
  4. jakso: 25. – 26.3.2021
  5. jakso: 20.-21.5.2021
  MYLA14T (Marika Aalto)
  1. jakso: 25.-26.5.2021
  2. jakso: 11.-12.8.2021
  3. jakso: 29.-30.9.2021
  4. jakso: 9.-10.11.2021
  5. jakso: 13-14.1.2022
 • Ilmoittautuminen: 9.4.2021 mennessä PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Löydät valmennuksen nimellä Liiketoiminnan ammattitutkinto, Länsi-Suomi. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse (marika.aalto@sok.fi).
ammattitutkinto
liiketoiminta
myla
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Marika Aalto
valmentaja, ammatillinen opettaja
010 768 0152
Lisätietoja