EtusivuValmennuksetLähiesimiestyön ammattitutkinto, Satakunta

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Satakunta

 • Kohderyhmä: Lähiesimiestyön ammattitutkinto on suunnattu aloitteleville esimiehille, esimiestehtäviin siirtyville sekä vuoroesimiehille, jotka toimivat lähiesimiehenä vastaten operatiivisesta toiminnasta, mutta ilman tulosvastuuta.
 • Kesto: 4 x 2 päivää
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on astumassa esimiehen saappaisiin tai joka jo toimii lähiesimiehenä. Lähiesimiestyön ammattitutkinto vahvistaa osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä kehittää työryhmän toimintaa. Tutkinto suoritetaan oppisopimuksena.

 

Tavoitteet ja hyödyt opiskelijalle

Suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja saat virallisen todistuksen osaamisestasi.

Valmennuksen aikana ja sen käytyäsi:

 • Paneudut S-ryhmän strategiaan ja keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen arjen työssäsi
 • Opit tunnistamaan esimiestyön kokonaisuuteen kuuluvat asiat ja saat työkaluja suorituksen johtamiseen
 • Syvennät omaa itsetuntemustasi ja ymmärrys omasta johtamistavastasi lisääntyy. Tämän pohjalta pystyt kehittämään omaa toimintaasi lähiesimiehenä.
 • Saat valmiuksia itsenäisempään ja tuloksellisempaan työhön sekä varmuutta omaan työskentelyysi.
 • Parannat mahdollisuuksia edetä urallasi ja kasvatat valmiuksiasi siirtyä tulevaisuudessa tulosvastuulliseksi esimieheksi.

 

Tavoitteet ja hyödyt liiketoiminnalle

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti lähiesimiehenä toimivan henkilön esimiestyöhön liittyvää osaamista S-ryhmässä sekä kasvattaa häntä kohti tulosvastuullisen esimiehen toimenkuvaa. Lähiesimies vastaa yksikkönsä operatiivisesta toiminnasta, ja keskeistä onkin hänen kykynsä kehittää työryhmän työskentelyä, luoda myynnillistä ja tuloksellista ajattelumallia yksikössä sekä motivoida jokaista yltämään parhaimpaansa.

 

Valmennuksen sisältö?

Valmennuksen kokonaisuus sisältää:

 • 5 lähijaksoa (5 x 2 päivää eli yhteensä 10 lähipäivää)
 • Arviointikokouksen
 • Työssäoppimista
 • Soveltavia ja syventäviä oppimistehtäviä lähijaksojen välillä.

Lähijaksojen välillä opiskelija oppii työssään hankkien uusia taitoja omalla työpaikalla. Lisäksi opiskelijat tekevät soveltavia ja syventäviä oppimistehtäviä digitaalisia opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan haun jälkeen ja siinä otetaan huomioon osallistujan aiempi osaaminen sekä henkilökohtaiset kehittymistavoitteet.

Suurin osa oppimisesta tapahtuu lähiopiskelupäivien ulkopuolella. Työelämässä oppiminen vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja halua oppia uutta sekä kehittää yksikön toimintaa. Työssä oppimisessa onkin tärkeää, että työpaikkaohjaaja, esimies ja koko työyhteisö ovat opiskelijan tukena.

 

Tutkinnon osat

Pakollinen tutkinnon osa:

1. Lähiesimiehenä toimiminen 70 osp *)

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

2. Asiakassuhteiden hoito 40 osp (suositeltava)

3. Toiminnan kannattavuus 40 osp (suositeltava)

4. Henkilöstötyö 40 osp

5. Kehittämissuunnitelma 40 osp

*) Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä. Lähiesimiestyön ammattitutkintoon sisältyy 150 osaamispistettä. Tarkemmat kuvaukset tutkinnosta ja tutkinnon osista löydät ePerusteet-verkkosivustolta.

 

Edellytykset oppisopimukselle?

Oppisopimusrahoituksen saaminen edellyttää:

 • Opiskelijan työaika vähintään 25 t/vko.
 • Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) on laadittu yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa ennen oppisopimuksen solmimista.
 • Työpaikkaohjaaja/esimies on mukana valmennuksen orientaatiopäivässä tutustuakseen tutkinnon ja opintojen kulkuun riittävällä tasolla.
 • Suosittelemme työpaikkaohjaajan osallistumista työpaikkaohjaajakoulutukseen.

 

Koulutuksen kustannukset

Koulutus ja lähipäivät ovat toistaiseksi maksuttomia oppisopimuksella opiskelevalle opiskelijalle. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Valmennusjaksot:
  Satakunta
  1. jakso: 19.-20.8.2020
  2. jakso: 10.-11.9.2020
  3. jakso: 5.-6.11.2020
  4. jakso: 2.-3.12.2020
 • Ilmoittautuminen: Valmennukseen ilmoittaudutaan PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään suoraan sähköpostitse (jollas.instituutti@sok.fi).
ammattitutkinto
lähi
lähiesimiestyö
Tutkintokoulutukset

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Katri Holttinen
valmentaja (vanhempainvapaalla)
010 768 2954
Lisätietoja