EtusivuValmennuksetLaadukas esimiestyö -valmennus

Laadukas esimiestyö -valmennus

  • Kohderyhmä: Valmennuskokonaisuus on suunniteltu S-ryhmän asiantuntija-ja tukipalveluorganisaatioiden uusille ja uransa alkuvaiheessa oleville asiantuntijaesimiehille.
  • Kesto: 4x2 päivää
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa esihenkilötyöntuntemusta, oman tehtäväkentän hallinnan tunnetta sekä kykyä johtaa erilaisissa esihenkilötyön rajapinnoissa ja esimies-alaissuhteissa. Valmennus tarjoaa käytännön työvälineitä, teoriaa ja verkostoitumismahdollisuuksia kehittymishaluisille esihenkilöille.

 

Valmennuksessa opsikelija saa:

  • eväitä jäsentää omaa esihenkilöidentiteettiä suhteessa asiantuntijuuteen.
  • tietoa esihenkilötyötä ohjaavasta keskeisestä työlainsäädännöstä sekä jäsentää käyttäytymisprofiilin kautta omaa esihenkilöidentiteettiä ja sen vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
  • ymmärrystä itsensä johtamisen ydintaidoista sekä syventää osaamista kehityskeskustelun ja palautteenannon merkityksestä ja käytännöistä osana esihenkilötyötä.
  • saada tietoa ja työkaluja valmentavan esimiestyön toteuttamiseen. Valmentavaa esimiestyötä käsitellään valmennuksen kirjallisuuden sekä Peili™-käyttäytymisprofiilin näkökulmista.

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
  • Lisätiedot: Kokonaisuuteen kuuluu myös kirjallisuutta ja kehittymistä tukevia välijakson tehtäviä sekä pienryhmätyöskentelyä.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
esimiestyö
laes

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Susanna Vinkka
valmentaja, business coach ja työnohjaaja
010 768 2985
Lisätietoja