EtusivuValmennuksetKetterät taidot, 2 pv lähivalmennus

Ketterät taidot, 2 pv lähivalmennus

  • Kohderyhmä: Valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jonkin verran kokemusta projektin tai osaprojektien hallinnasta, olet käynyt jonkin perustason projektivalmennuksen tai omaat muutoin vastaavat tiedot ja taidot. Sinulla on mielellään kokemusta projektipäällikön työstä tai muu vastuu kehittämiskokonaisuudesta tai tiimien toiminnasta. Valmennus käy siis aloitteleville projektipäälliköille ja projektityöskentelystä kiinnostuneille sekä syventävänä oppina projektipäälliköille.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Tavoitteet ja hyödyt

Ymmärrät, mitä ketteryys tarkoittaa käytännössä ja opit useita menetelmiä, joita käyttää omissa projekteissa ja kaikessa muussakin kehittämis- ja tiimityössä. Ymmärrät, milloin ketteryydestä on hyötyä ja sen menetelmien käyttäminen on tarkoituksenmukaista sekä mitä vaikutuksia ja mahdollisuuksia ketterät työtavat tuovat johtamistyöhön. Ymmärrät ketteröitymisen edellytykset ja vaikutukset.

Tule mukaan valmennukseen, kun:

  • Organisaatiossasi on tarve ketteröittää toimintaa, mutta et tiedä, miten aloittaisitte.
  • Asiakkaasi vaatii ketterää projektia tai yhteistyökumppanisi / alihankkijasi työskentelevät ketterillä työtavoilla.
  • Koet, että projektisi suunnitelmat eivät pidä tai että projektin laajuutta on hankala hallinnoida.
  • Tiimisi työskentely voisi olla tehokkaampaa ja mielekkäämpää.
  • Projektiviestinnässä on haasteita tai sinulla on tarve motivoida ja sitouttaa projektiin osallistuvat sekä hyödyntää heidän osaamistaan.

Heräsikö kysyttävää? S-ryhmän yhteyshenkilönä toimii Adapron Markku Aarni (markku.aarni@adapro.fi tai  +358 500 655 396).

Valmennuksen tarkat tiedot

  • Ilmoittautuminen: Tutustu Adapron koulutuskalenteriin (https://www.adapro.fi/koulutuskalenteri) ja ilmoittaudu mukaan koodilla SOK20. Valmennuksia toteutetaan Vantaalla, Tampereella ja Turussa sekä online-valmennuksina.
Ajankohtaista
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen
projektijohtaminen
projektiosaaminen
projektityö

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Minna Niemelä
projektipäällikkö
010 76 82911
Lisätietoja