EtusivuValmennuksetEsimiesten perusvalmennus, Itä-Suomi 2020

Esimiesten perusvalmennus, Itä-Suomi 2020

 • Kohderyhmä: Esimiesten perusvalmennus on suunnattu liiketoiminnan yksiköiden esimiestehtäviin suuntautuville henkilöille ja aloitteleville esimiehille.
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Valmennus tukee osallistujan esimiespolun alkua ja antaa valmiuksia toimia esimiehenä S-ryhmässä. Valmennuksessa rakennat omaa esimiesidentiteettiäsi, saat kokonaiskuvan esimiestyöstä S-ryhmässä ja vahvistat osaamistasi toimia yksikön esimiehenä. Osallistuakseen valmennukseen osallistuja tarvitsee tuekseen motivoituneen esimiehen/tutorin, joka mahdollistaa oppimisen työpaikalla.

 

Tavoitteet ja hyödyt opiskelijalle? 

 • Työntekijästä esimiesrooliin: oman esimiesroolin ja identiteetin rakentaminen toimii valmennuksen kantavana teemana.

 • Saat kokonaiskuvan esimiestyöstä S-ryhmässä ja vahvistat osaamistasi toimia yksikön esimiehenä.

 • Parannat mahdollisuuksiasi edetä urallasi esimiestehtäviin.

 • Verkostoidut huipputyyppien kanssa ja saat uusia ajattelumalleja vertaisiltasi.

 

Tavoitteet ja hyödyt liiketoiminnalle? 

Osaavia esimiehiä organisaatiolle:
 • Valmennuksessa vahvistetaan aloittavan esimiehen osaamista toimia vuoropäällikön roolissa.

Koko työyksikön kehittyminen:
 • Osaavan vuoropäällikön toiminta näkyy toimipaikassa parempana asiakaspalveluna, aktiivisempana myyntityönä ja koko työryhmän tehokkaampana toimintana.

 

Valmennuksen sisältö?

Valmennuksen kokonaisuus sisältää:

 • Teams -tapaamiset

 • Aloitustapaamisesta verkossa ennen valmennuksen alkua

 • Henkilökohtaisesta ohjauskeskustelusta (opiskelija, esimies & valmentaja)

 • Työelämässä oppimisesta

 • Oppimistehtävistä

 

 Lähijaksojen välillä opiskelija oppii työssään hankkien uusia taitoja omalla työpaikalla. Lisäksi opiskelijat tekevät soveltavia ja syventäviä oppimistehtäviä digitaalisia opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Suurin osa oppimisesta tapahtuu lähiopiskelupäivien ulkopuolella. Työelämässä oppiminen vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja halua oppia uutta sekä kehittää yksikön toimintaa. Työssä oppimisessa onkin tärkeää, että työpaikkaohjaaja, esimies ja koko työyhteisö ovat opiskelijan tukena.

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Aika: 18.11.2020
 • Valmennusjaksot:
  Jakso 1: 1.-2.9.2020
  Jakso 2: 18.-20.11.2020
 • Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
emppari
empv
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Joni Hokkanen
valmentaja, ammatillinen opettaja
010 768 6003
Lisätietoja

Niko Vastamäki
valmentaja
010 768 2921
Lisätietoja

Virva Holmala
S-ryhmävalmentaja
050 40 85002
Lisätietoja