EtusivuValmennuksetCoaching-taitoja esimiehille (perusteet), Teams-valmennus

Coaching-taitoja esimiehille (perusteet), Teams-valmennus

 • Kohderyhmä: SOK:n esihenkilöt ja asiantuntijat.
 • Kesto: Valmennus toteutuu kahdessa jaksossa (kesto 1½ päivää yhteensä)
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Oletko huomannut, että neuvominen ei ole aina paras tapa saada asioita eteenpäin? Mietitkö, miten työpaikan keskustelut ja vuorovaikutustilanteet saisi toimimaan paremmin? Perehdy esimiehille suunnattuun coachingin perusteisiin ja ota parhaat työvälineet heti käyttöön omassa työssäsi!  

 

Tavoite: Esimiesten coaching-taitojen perusteet tutustuttaa sinut käytännönläheisesti coachingin ydintaitoihin ja antaa työkaluja ydintaitojen soveltamiseen. Valmennuksen aikana opit, mitä coaching on ajattelutapana ja asenteena ja opit käymään valmentavia keskusteluja arjessa ja työssä. Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa coachaavaa otetta ja toimia rakentavammin vuorovaikutustilanteissa.

 

Hyödyt:  

 • Coaching on ohjaamisen ja vuorovaikutuksen menetelmä, joka perustuu mm. läsnäoloon, kysymyksiin ja kuunteluun.  
 • Se on lähestymistapa, joka tukee ihmisen omaa ajattelua ja hänen vahvuuksiensa hyödyntämistä. 
 • Parhaimmillaan coachaava ote esimiestyössä saa työntekijän tunnistamaan oman kyvykkyytensä ja auttaa häntä toimimaan tavoitteellisesti. 
 • Itseohjautuvuuden ihanne kasvaa työelämässä ja siihen kaikki meistä tarvitsevat ohjausta, rakennetta ja kannustusta.  
 • Coaching perustuu rakentavaan vuorovaikutukseen, se tarjoaa käytännön työkaluja ihmisen vastuullisuuden ja päätöksentekokyvyn vahvistamiseen.  
 • Opi coaching
  menetelmän hyödyntämistä erilaisissa esimiesten kohtaamissa tilanteissa 

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Valmennusjaksot:
  1. jakso: 27.5.2021 klo 9-16
  2. jakso: 17.6.2021 klo 9-10.30
 • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
 • Lisätiedot: Valmennus koostuu ennakkotehtävästä, valmennuspäivästä, harjoittelusta vertaisoppijan kanssa ja omassa työyhteisössä eri tilanteissa sekä kertaavasta verkkoklinikasta. Opittua viedään käytäntöön erilaisten tehtävien avulla. Valmennuksen suorittamiseen on hyvä varata aikaa yhteensä noin 12 h. Valmentaja: Dan Soback, Business Coaching Institute BCI
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Minna Niemelä
projektipäällikkö
050 591 7688
Lisätietoja