EtusivuValmennuksetAjanhallinta – Johda itseäsi ja muita, etätyössäkin! Teams-valmennus

Ajanhallinta – Johda itseäsi ja muita, etätyössäkin! Teams-valmennus

 • Kohderyhmä: SOK:n esihenkilöt ja asiantuntijat, jotka johtavat tiimiä, työryhmää tai projektia.
 • Kesto: 2 x ½ päivän virtuaalinen valmennus (Teams)
Siirry valmennuksen tarkkoihin tietoihin

Saat valmennuksessa välineitä ajanhallinnan ja oman työsi johtamisen haasteisiin. Valmennus pysäyttää miettimään käytännön keinoja, joilla voit itse vaikuttaa suoraan omaan ajankäyttöösi.  

 

Tavoite: Valmennuksen keskeisin tavoite on pysäyttää oivaltamaan, miten itse johdat itseäsi, omaa työtäsi ja millä keinoilla pystyt vaikuttamaan työn hallinnan tunteeseen, keskittymiseen, työn sujuvuuteen, työpäivän tehokkuuteen ja työstä palautumiseen – myös etätyön tuomat erityishaasteet huomioiden. Esimiehen roolissa pysyt auttamaan myös tiimisi jäseniä ajanhallinnan haasteissa.  

 

Hyödyt:  

 • saat konkreettisia käytännön keinoja oman työn ja ajankäytön johtamiseen 
 • kehität ruohonjuuritason työtapojasi ja (etä)työn sujuvuutta persoonallisuutesi pohjalta 
 • lisäät työn hallinnan tunnetta ja priorisointia ja varmistat töiden edistyminen 
 • vähennät (etä)työpäivän ja oman keskittymisesi pirstaloitumista, työn (turhaa) kuormittavuutta ja kiireen tunnetta 
 • varmistat myös työstä palautumisen ja työkyvyn ylläpitämisen. 

 

Valmennuksen tarkat tiedot

 • Valmennusjaksot:
  1. jakso 19.5. klo 9-12
  2. jakso 26.5. klo 9-12
 • Ilmoittautuminen: PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse valmentajalle.
 • Lisätiedot: Valmentaja: Jari Vuorenmaa, Imaction Oy Valmennus toteutetaan osallistavana, vuorovaikutteisena valmennuksena, jossa valmentajan puheenvuoroja rytmittävät osallistujien lyhyet ryhmätyöt ja keskustelut asioiden soveltamisesta omaan työhön. Ennen valmennuksen alkua saat vastattavaksesi pienen ennakkokartoituksen.
Esimies- ja asiantuntijatyön kehittäminen

Kysy lisätietoja valmennuksesta!

Minna Niemelä
projektipäällikkö
050 591 7688
Lisätietoja