Sari Tuura

asiakkuuspäällikkö, valmentaja

Yli 20 vuoden työura S-ryhmässä sekä muutamat vuodet S-ryhmän ulkopuolella ovat mahdollistaneet minulle ymmärrystä erilaissa työtehtävissä tai projekteissa olevien haasteista ja mahdollisuuksista. Tapani toimia on käytännön läheistä, välitöntä ja oivalluttavaa.

Ydinosaaminen

  • myynti- ja palvelukulttuurin kehittäminen
  • johtamisen ja esimiestyön vahvistaminen
  • palvelumuotoilu

Minulle on tärkeää löytää asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen aina paras mahdollinen ratkaisu. Olen innovatiivinen osaamisen kehittäjä, nautin työni tuomista haasteista ja etsin niihin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Valmentajana luon ympärilleni välittömän ilmapiirin, joka mahdollistaa osallistujia avoimeen vuorovaikutukseen. Haasteet näen aina mahdollisuutena.